Benzodiazepíny

Ide o skupinu látok, ktoré majú svoje využitie najmä v psychiatrii. Najčastejšie zneužívané sú Diazepam (nazývaný aj „diák“), ktorý pomáha zmierňovať úzkosť a Rohypnol („roháč“), látka navodzujúca spánok. Obe sa užívajú najmä v tabletkovej podobe. Rohypnol môže byť tiež rozpustený v nápoji (čo sa dá využiť pri zámere podať túto látku inej osobe) alebo aplikovaný vnútrožilovo. Na benzodiazepíny vzniká silná fyzická aj psychická závislosť. Ďalšie nepriaznivé účinky zahŕňajú riziko predávkovania a útlm dychového centra, najmä pri kombinácii s alkoholom.

Slangové výrazy

Články

zobraziť všetko

Drogy patriaci do rovnakej skupiny

zobraziť všetko

Ďalší drogy

zobraziť všetko

Čítajte viac

zobraziť všetko