Závislosť na drogách

„Akákoľvek závislosť je zlá, či už je drogou alkohol, morfín, alebo idealizmus.“ Carl Gustav Jung

 

Čo je to závislosť? Predstavme si ju ako stav, keď sa človek bez danej látky, aktivity alebo osoby nedokáže zaobísť, túži po nej a chce ju stále viac. V okamihu, keď je bez predmetu svojej závislosti, cíti sa po psychickej a niekedy i fyzickej stránke veľmi zle.

 

Závislosť môže vzniknúť nielen od návykových látok, o čom počúvame stále častejšie, ale aj od správania, ktoré spôsobuje pocit potešenia alebo úľavy. Nie je nijako výnimočná závislosť od hazardných hier, práce alebo sexu (gamblerstvo, workoholizmus, nymfománia,…). Pokiaľ dotyčný stráca nad svojím konaním kontrolu, aj keď ide o závislosť, ktorá spôsobuje škody jemu samotnému alebo jeho okoliu, ide o závislosť patologickú.

 

Závislosťou v negatívnom zmysle slova rozumieme neovládateľné nutkanie opakovať správanie, o ktorom vieme, že jeho dôsledky pre nás nebudú nijako priaznivé.

Drogová závislosť

Drogovou závislosťou rozumieme užívanie látok prírodného alebo syntetického pôvodu, ktoré spája vysoké riziko vzniku závislosti. Drogová závislosť je považovaná za chorobu, radíme ju medzi chronické ochorenia centrálnej nervovej sústavy. Je teda možné ju diagnostikovať, liečiť a tiež sa jej snažíme predchádzať.