Centrá pomoci

Odborný liečebný ústav psychiatrický
Muránska Huta, časť Predná Hora 126,
049 01 Muráň
Telefon: 0902965300, 058/4866161
E-mail: oleg.martinove@olup-prednahora.sk, maria.martinoveml@olup-prenahora.sk,
olup@olup-prednahora.sk
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, 821 05 Bratislava
Telefon: 02/53417475, 02/53417464, 02/53417467
E-mail: okruhlica@cpldz.sk, zahradnikova@cpldz.sk, strunakova@cpldz.sk
Web: www.cpldz.sk
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Skladná 2, 040 01 Košice
Telefon: 055/6252361, 055/6222848
E-mail: bodnarb@centrum.sk, cpldz.kosice@gmail.com
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica
Telefon: 048/4335672, 048/4335674, 048/4335675
E-mail: somora@cpldz-bb.sk, sekretariat@cpldz-bb.sk
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok
Telefon: 033/6482111, 033/6482123
E-mail: cernak@pnpp.sk, sekretariat@pnpp.sk, lucna@pnpp.sk
Web: www.pnpp.sk