Benzodiazepíny a riziká spojené s ich užívaním

Pocity úzkosti, nespavosť, abstinenčné príznaky – to je len krátky výpočet stavov, na ktoré nám lekár môže predpísať benzodiazepíny. Pri ich správnom a krátkodobom užití nám spravidla žiadne problémy nehrozia. Aké však číhajú nebezpečenstvá, ak sa nebudeme riadiť postupom od lekára? Závislosť od nich môže byť tým najmenším.

Benzodiazepíny a riziká spojené s ich užívaním

Benzodiazepíny sú širokou skupinou liekov, ktoré sa radia medzi sedatíva. Sú to látky, ktoré majú uvoľňujúci účinok na organizmus. Ľudovo sa im hovorí napríklad „lieky na spanie“, čo je len jedno z mnohých použití. Pri liečebnom použití v predpísaných dávkach sú tieto látky bezpečné a majú len zanedbateľné vedľajšie účinky. Problém nastáva v niekoľkých prípadoch, pred ktorými sú pacienti vždy dôsledne varovaní.

Kombinácia s alkoholom

Prvým prípadom, ktorý je možno najčastejší, je kombinácia liekov a alkoholu. Vzniká nebezpečná toxická zmes, ktorá má veľa ohrozujúcich účinkov. Typickými príznakmi požitia tejto až smrteľnej zmesi sú:

 • ospalosť,
 • zmätenosť,
 • závrat,
 • rozostrené videnie,
 • celková slabosť,
 • nezreteľná reč,
 • strata koordinácie pohybov,
 • ťažké dýchanie,
 • kóma.

Závažnosť postihnutia veľmi závisí od množstva skonzumovaných liekov a alkoholu, ale podstatné riziká vznikajú už pri použití normálnej predpísanej dávky lieku. Nebezpečná je nielen samotná otrava, ale i rôzne úrazy, ktoré môžu nastať následkom prudko zhoršeného zdravotného stavu. Preto nikdy nemiešajte alkohol a benzodiazepíny.

Predávkovanie

Druhým prípadom je predávkovanie benzodiazepínmi v čistej podobe. Môže ísť o zámerné predávkovanie v rámci samovražedného pokusu alebo o nehodu. Prvý variant väčšinou prevažuje, pretože málokto sa pomýli a vezme si namiesto jednej tabletky štyri alebo i viac. V každom prípade sú príznaky rovnaké ako pri otrave zmesou benzodiazepínov a alkoholu.

Závislosť

Tretím prípadom je dlhodobé zneužívanie benzodiazepínov, teda závislosť v pravom zmysle slova. Na rozdiel od predchádzajúcich nejde o okamžité ohrozenie života, ale napriek tomu ide o problém, ktorý postupne znižuje kvalitu života postihnutého jedinca, a to tak z hľadiska zdravotného, ako aj sociálneho a ekonomického. Príznaky spojené so závislosťou sú:

 • pocity úzkosti,
 • nespavosť,
 • anorexia,
 • bolesti hlavy,
 • celková slabosť.

Je zaujímavé, že tieto príznaky sa v podstate zhodujú s diagnózami, na ktoré sa benzodiazepíny predpisujú. Odlíšenie skutočných problémov a následkov závislosti je tak veľmi ťažké. Keď sa k tomu ešte pridá fakt, že závislí svoj problém často skrývajú, má lekár pred sebou veľmi ťažkú úlohu. Pokiaľ sa lekárovi nepodarí odhaliť a odlíšiť závislosť od skutočnej choroby, odchádza chorý väčšinou s receptom na ďalšiu dávku benzodiazepínov.

(krot)

Zdroj: www.webmd.com

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 8
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež