Legálne drogy

Mnoho ľudí vyhlasuje, že v živote žiadnu drogu neskúsili. Pritom môže ísť o fajčiarov, ktorí sú ťažko závislí od nikotínu, našou najčastejšie užívanou legálnou drogou. Skončiť s fajčením ich môže stáť rovnaké úsilie, ako skoncovať s nelegálnou drogou. Fajčiari sa musia do konca života cigariet vzdať, inak hrozí, že sa k závislosti vrátia. To isté platí o alkohole a niektorých liekoch. Pokiaľ by sme boli skutočne prísni, zaradili by sme medzi legálne drogy aj kávu obsahujúcu kofeín, bez ktorej si mnohí z nás nedokážu predstaviť štart do nového dňa.

Medzi legálne drogy patria:

Najčastejšie užívanými drogami sú v európskych štátoch alkohol a tabak.

Napríklad v Českej republike fajčí približne 30 % dospelých Čechov, ale tiež takmer 30 % mladistvých. Ročná spotreba alkoholu v ČR dosahuje 10 litrov čistého alkoholu na osobu a v populácii sú široko rozšírené zdravotne rizikové formy užívania alkoholu. Užívanie alkoholu i tabaku je celospolečensky tolerované a problémy spojené s ich užívaním sú naopak podceňované.

Liekové závislosti sú veľkým problémom. Sú veľmi úporné a ťažko liečiteľné. Ďalším problémom je, že dlho prebiehajú skryto a často s podporou rodiny a zdravotníckeho systému.

Zdroj: www.drogy-info.cz