Úvod do drogovej problematiky

Ako vzniká závislosť

Užívanie drog ovplyvňuje mozgové procesy a myslenie. Jedincovi postupom času počiatočné dávky nestačia a je potrebné ich postupne zvyšovať. Takto potom dochádza k vypestovaniu si drogovej závislosti a zmenám správania. Drogová závislosť sa stáva tiež fyzickou závislosťou. To znamená, že pokiaľ si používateľ nedá svoju dávku, dostavia sa čoskoro abstinenčné príznaky.

 

Je toxikománia dedičná?

Po rodičoch dedíme nielen ich genetickú výbavu, ale tiež možné sklony k zneužívaniu drog. Pokiaľ navyše prihliadneme na možné psychické problémy dieťaťa, riziko zneužívania drog sa ešte zvyšuje. V období dospievania ovplyvňuje dieťa veľa ďalších faktorov, ktoré ich môžu priviesť na scestie.

Komu hrozí závislosť od drog?

Na túto otázku neexistuje celkom jasná odpoveď. Isté je však to, že mnohých ľudí ťažia psychické alebo sociálne problémy a v drogách vidia jediné východisko. Vďaka nim sa tak môžu opäť cítiť bezstarostne. K drogám sa uchyľujú často mladí ľudia z nižších sociálnych vrstiev. Chcú tak zapadnúť do skupiny a svojím spôsobom protestovať proti zažitým pravidlám. Špecifické drogy však môžu užívať aj vrcholoví športovci na dosahovanie žiadaných výsledkov.

Prečítajte si viac v eBooku Úvod do drogovej problematiky

Varovné signály

  • Fyzické – užívatelia drog majú typické znaky nielen na tvári, ale aj na tele. Jedinci sa nevyhnú krvácavým príhodám, ktorých zdrojom sú prekrvené sliznice, odkiaľ sa droga do tela vstrebáva.
  • Psychické – okrem nápadných rysov fyzických sprevádzajú užívateľov drog bludy a halucinácie ako vedľajšie príznaky alebo veľa neurologických ťažkostí, ako napríklad tiky a záchvaty. Užívanie drog ovplyvňuje tiež pozornosť a schopnosť koncentrácie.
  • Finančné – experimentovanie s drogami nie je lacnou záležitosťou. Koľkokrát sú ľudia nútení obstarať si na ne peniaze za každú cenu. Skúsenejší užívatelia sú navyše schopní pripraviť si drogu z bežne dostupných liekov.

Overujte

Pre potvrdenie domnienky, či má niekto problém s drogami, je potrebné nadviazať s dotyčným rozhovor. Ten by sa mal odvíjať spontánne a pokiaľ možno nenútene a bez nátlaku. V prípade, že sa dotyčná osoba prizná, je vhodné zachovať chladnú hlavu a otvorene sa porozprávať, aké má možnosti – testovanie, návšteva odborníka, podstúpenie liečby.

Pokiaľ sa domnievate, že by vaše dieťa mohlo užívať drogy, ale samo vám vaše podozrenie vyvráti, dohodnite si konzultáciu s jeho triednym učiteľom. Ten vám povie aj to, čo by vaše dieťa mohlo zatajovať.

Liečba existuje

Liečba drogovo závislých nie je jednoduchá, ale existuje. Účinná je predovšetkým tá, pri ktorej má jedinec snahu o vyliečenie sa. Pri návšteve odborníka alebo odvykacieho centra sa najprv zhodnotí vážnosť stavu dotyčného a následne je ponúknuté liečenie buď ambulantné, alebo v špecializovanom zariadení.

Štatistika a prevencia

Podľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky ČR bolo v našej krajine v roku 2013 liečených viac než 2 500 pacientov. Za posledných 10 rokov trend liečených pacientov vzrastá, rovnako ako počet ambulantných zariadení, ktoré substitučnú liečbu poskytujú. V rovnakom roku ich bolo 64.

V súčasnosti sú na mnohých základných školách spustené programy pre prevenciu zneužívania návykových látok. Tým možno okrem iného znížiť množstvo mladých závislých, a to vďaka tomu, že sa im dostáva jednak patričná edukácia v tejto problematike a ďalej sa napríklad zoznamujú s kazuistikami vybraných prípadov.