Prevencia závislosti

Ak sa povie závislosť, vybaví sa nám človek, ktorý sa bez drogy nezaobíde, droga riadi jeho myšlienky i činy a úplne ovláda jeho myseľ.

Ako sa však človek môže k závislosti dopracovať? Možno poznáte vo svojom okolí niekoho, kto vyskúšal rôzne drogy, užíval ich rekreačne, ale závislým sa v žiadnom prípade nestal. Vznik závislosti závisí od množstva okolností – dôležitý je vplyv prostredia, vlastnosti drogy a osobnosť jedinca.

Deti a mladí do určitého veku sú drogami ohrození omnoho viac ako dospelý človek, ktorý už má predsa len určitý prehľad, skúsenosti a ustálený (viac-menej) hodnotový systém. V takej situácii je preto dôležité, či deti majú k dispozícii dostatok informácií a sú na stretnutie s drogou pripravené.

Neskresľujte realitu

Buďme však realisti. Skúsenosti s užívaním drog sú u detí stále častejšie, v dnešnej dobe je veľmi pravdepodobné, že sa aj vaše dieťa s drogou už stretlo alebo sa v budúcnosti stretne.

Pre tento prípad by dieťa malo byť vybavené potrebnými znalosťami a schopnosťami. Nie je dobré predstierať a tvrdiť, že drogy sú len zlé a majú predovšetkým nepríjemné účinky. Každé bystrejšie dieťa sa potom môže pýtať, prečo teda existujú závislí a ako vlastne dochádza k tomu, že tí ľudia drogy berú. Posolstvo, že drogy sú zlé, by, samozrejme, malo byť tým, čo si dieťa odnesie predovšetkým.

Dieťa by malo vedieť, že drogy síce môžu ponúknuť zaujímavé a neobvyklé zážitky, zdanlivo narušiť stereotyp všedného dňa a dať človeku, ktorý s nimi experimentuje, pocit niečoho výnimočného, to je však vždy nakoniec mnohonásobne zaplatené.

Pokiaľ sa navyše dieťa stretlo s tým, že ho rodičia alebo pedagógovia strašili a po experimente s drogou zistí, že ich zvesti majú od pravdy ďaleko a že drogy sú vlastne príjemné, bude mať tendenciu nedôverovať ani ostatným varovaniam a preventívnym opatreniam.