Dôsledky závislosti

Drogy ničia zdravie. Často nevratne

Pri užívaní drog, do organizmu prichádzajú látky, ktorých prítomnosť môže vyvolávať chorobné procesy. Škodlivý pritom býva aj proces ich podania. Čo všetko môže užívanie drog telu spôsobiť?

 

Pľúca ničí hlavne fajčenie

Kokaín, hnedý heroín, hašiš, ale aj marihuana alebo tabak. Ide o drogy, ktoré sa často fajčia. Vdychovanie dymu však vedie k poškodzovaniu pľúc. To sa môže prejaviť:

  • chronickým zápalom dolných dýchacích ciest (chronická bronchitída),
  • poškodením pľúcnych vačkov (emfyzém, čiže rozdutie pľúc).

Obe postihnutia spôsobujú primárne problémy s dýchaním, prejavujúce sa dýchavičnosťou a kašľom. V neposlednom rade je s fajčením spojená väčšina typov karcinómov pľúc.  

Injekcie otvárajú cestu nákazám 

Krv je prostredím primárne sterilným, nie je teda osídlená mikroorganizmami. Vpichom sa však do nej môžu dostať mikróby z kože alebo ihly. To môže vyústiť do infekcie, ku ktorým patrí napríklad HIV alebo hepatitída typu C (HCV). Baktérie tiež môžu osídliť srdcové chlopne, čo môže viesť až k zlyhaniu srdca. Pri silnej infekcii riečiska hrozí otrava krvi (sepsa).

Trpí aj pečeň a obličky

Veľkú daň za to, že pomáhajú telu zbavovať sa cudzích látok, platí pečeň a obličky. Problém nastáva predovšetkým pri užívaní steroidných látok, ale aj opioidov (ako je napríklad heroín). Následky zahŕňajú:

  • zlyhanie pečene (zvlášť ak je účinok drog zosilnený alkoholom alebo ich kombináciou),
  • nádory a cysty pečene,
  • porušenie hospodárenia organizmu s vodou vedúce až k zlyhaniu obličiek,
  • rozpad svalovej hmoty a problémy s reguláciou teploty (čo opäť ničí obličky).

Poškodený mozog 

Droga produkuje žiadaný výsledok v mozgu – nespôsobuje však len potešenie. Vedľajším účinkom je často „rozhodenie“ funkčných systémov tohto sídla vedomia. Pri dlhšom užívaní preto hrozí až poškodenie niektorých jeho štruktúr. Následne vznikajú poruchy správania a nálad, depresia či závislosť.

Riziko pre celý organizmus 

Drogy spôsobujú problémy aj v ostatných systémoch. Ovplyvňujú kvalitu ciev a kladú zvýšené nároky na srdce, čo môže vyústiť do infarktu alebo mŕtvice. Najmä steroidné látky narušujú hormonálnu rovnováhu. To má ďalekosiahle následky, napríklad poruchy plodnosti alebo problémy so svalovou a kostnou hmotou. Užívanie v tehotenstve škodí nielen žene, ale aj nenarodenému plodu. Zvyšuje sa riziko potratu a vrodených vývojových chýb.

Pocity potešenia spojené s užívaním drog sú krátkodobé. Zdravotné následky si však závislý človek môže niesť do konca svojho života.