Pre koho je vhodná?

Substitučná liečba je určená osobám závislým od opiatov. Liečba je odporúčaná najmä v prípade, ak:

  • ide o dlhodobú závislosť od opiátov,
  • dotyčný sa už v minulosti neúspešne pokúšal abstinovať,
  • ide o osobu staršiu ako 18 rokov,
  • okrem drogovej závislosti sa vyskytuje aj závažné ochorenie (HIV, infekčná hepatitída C),
  • ide o tehotnú ženu (v prípade, že nie je možné dosiahnuť abstinenciu iným spôsobom).

Substitučná liečba naopak nie je vhodná, ak:

  • je možné dosiahnuť abstinenciu iným spôsobom,
  • primárna droga, na ktorú vznikla závislosť, je iná než opiáty,
  • chýba fyzická závislosť,
  • užívateľ má menej ako 18 rokov.

Substitučná liečba môže ovplyvniť odvykací stav a znížiť túžbu po droge (craving).