Terapeutické komunity

Liečba v terapeutickej komunite môže nadväzovať na ústavnú liečbu. Dôraz sa kladie na pravidelný denný režim, skupinové aktivity a skupinovú terapiu, ktorá je v určitých fázach liečby závislosti veľmi prospešná. Súčasťou by mala byť aj pracovná terapia a vhodné športové a záujmové aktivity.

V tejto fáze sa liečba nevenuje iba problému závislosti, ale aj ďalším problémom. Bývalý užívateľ sa znovu učí samostatnosti a zodpovednosti, vlastnostiam, s ktorými má väčšina závislých problémy.

Liečba prebieha v niekoľkých etapách a je vhodná najmä pre jedincov, ktorí užívali drogy dlho, majú zlé zázemie a je u nich vysoké riziko recidívy.

Cieľom liečby je, aby závislý človek znovu dokázal vziať vlastný život do svojich rúk a postaviť sa k nemu (i ku všetkým problémom, ktoré v priebehu užívania drog vznikli) zodpovedne.

Späť na centrá pomoci.