Detoxikačné jednotky

Detoxikačné jednotky slúžia na liečbu akútnych odvykacích stavov, postupy používané pri zvládaní akútnych odvykacích ťažkostí sa nazývajú detoxikáciou.

Detox je spoločné označenie pre detoxikáciu a detoxifikáciu.

Detoxikácia je zvládnutie akútnej intoxikácie – mala by zbaviť organizmus návykovej látky, sú znížené nepríjemné odvykacie príznaky. V niektorých situáciách treba použiť farmakologické prostriedky.

Detoxifikácia je liečebná metóda, ktorá by mala zastaviť užívanie drog, znížiť abstinenčné príznaky a riziko poškodenia drogou. Detoxifikácia prebieha v detoxifikačných jednotkách alebo centrách. V prípade využitia liekov sú predpisované lieky s podobným účinkom, aký má droga, čo umožní vyhnúť sa abstinenčným príznakom.

Abstinenčné príznaky sú nebezpečné nielen pri závislosti od opiátov (kde obvykle nebývajú život ohrozujúce) a iných nelegálnych drog , ale aj pri alkoholovej závislosti.

Detoxifikácia trvá priemerne štrnásť dní, počas tohto obdobia sa starostlivosť sústredí nielen na zvládnutie akútnych odvykacích príznakov, ale aj na celkový zdravotný stav užívateľa, na jeho motiváciu pokračovať v ďalšej liečbe.

Na detoxifikačnej jednotke by mal užívateľ pobudnúť ešte niekoľko dní po odznení abstinenčných príznakov.

Po detoxe je znížená aj tolerancia – pokiaľ si závislý človek vezme dávku, na ktorú bol zvyknutý predtým, môže dôjsť k predávkovaniu a k život ohrozujúcim stavom, ktoré musia byť liečené na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Späť na centrá pomoci.