Kde nájsť pomoc

Existuje viacero prístupov na zvládnutie závislosti. Pre každú fázu liečby závislosti aj pre každého jedinca môže byť vhodné iné zariadenie.

Často sa závislý človek dostane postupne do niekoľkých rôznych zariadení. Dôležité je nájsť vhodné riešenie, ktoré umožní problém drogovej závislosti aj ďalšie problémy s drogami spojené (kriminalita, infekcie, úrazy, sociálne ťažkosti) minimalizovať.

Centrá pomoci:

  • K-centrá (Kontaktné a poradenské centrá)
  • Terénne programy
  • Ambulantná starostlivosť
  • Stacionárne programy
  • Akútna lôžková starostlivosť
  • Detoxikačné jednotky
  • Ústavná liečba
  • Terapeutické komunity
  • Programy následnej starostlivosti