Substitučná liečba

Všeobecne v medicíne tento pojem znamená nahradenie nejakej látky, ktorá telu chýba (napríklad hormóny – estrogény u žien po menopauze).

Okrem hormonálnej substitučnej liečby u žien sa s pojmom substitučná liečba stretávame pri liečbe závislosti od opioidov a nikotínu.

 

Pri substitučnej liečbe závislosti od opioidov je droga nahradená inou látkou s podobnými účinkami, ktorá zníži riziká spojené s užívaním drogy. Ide pritom o rozdielnu aplikáciu, ktorá nahrádza injekčné podanie drogy za menej škodlivé (tablety, nápoje). 

 

Injekčná aplikácia je veľmi riziková – nielen z hľadiska šírenia infekčných ochorení (predovšetkým AIDS a vírusová hepatitída C), ale aj pre jednoduchú možnosť predávkovania.

 

Pri substitučnej liečbe závislosti od nikotínu, keď sa nikotín podáva fajčiarovi inou formou než cigaretami (náhradná nikotínová terapia u fajčiarov).

 

Substitučná liečba je časovo neobmedzená udržiavacia terapia, ktorá trvá až dovtedy, kým nie je pacient schopný abstinovať aj od substitučnej látky.