Sociálne dopady drogovej závislosti

Najväčšie životné problémy si užívatelia návykových látok nespôsobia priamo. Nie teda samotnou aplikáciou, ale nepriamo kvôli svojmu správaniu k okoliu. Tieto tzv. sociálne dopady závislosti od návykových látok totiž predstavujú skutočné utrpenie, ktoré často narkomanov donúti k vyhľadaniu odbornej pomoci.

Sociálne dopady drogovej závislosti Najväčšie životné problémy si užívatelia návykových látok nespôsobia priamo. Nie teda samotnou aplikáciou, ale nepriamo kvôli svojmu správaniu k okoliu. Tieto tzv. sociálne dopady závislosti od návykových látok totiž predstavujú skutočné utrpenie, ktoré často narkomanov donúti k vyhľadaniu odbornej pomoci.

Strata zamestnania

Prvou smutnou skúsenosťou závislého človeka býva výpoveď zo zamestnania. Závislý človek má totiž zníženú schopnosť sa sústrediť, nekontroluje svoje výstupy a nedbá o svoj zovňajšok. To často vedie k rozviazaniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Odcudzenie rodiny

Nasledujú hádky v rodine. Rodičia sa neboja používať ostré slova typu "Už nie si naše dieťa", Odteraz ťa nepoznáme“ alebo "Zbaľ si veci a vypadni".

Rozchod s priateľom alebo priateľkou

Situáciu v rodine závislí zvládnu lepšie, pokiaľ majú stáleho priateľa alebo priateľku. Táto sociálna opora však nevydržia dlho. Aj oni sa skôr alebo neskôr tejto záťaže, ktorú závislý človek predstavuje, budú chcieť zbaviť.

Strata kamarátov a priateľov

Poslednými, kto ostáva, sú často kamaráti. Rovnako ako rodina a partner sa so závislými rýchlo rozlúčia a na rad prichádzajú kamaráti noví zo skupiny ďalších užívateľov návykových látok. Tu však hrozí reálne riziko vtiahnutia závislého hlbšie do problémov.

Bezdomovci a squatteri

Vyhodením z domova alebo od partnera sa zo závislých stávajú bezdomovci alebo tzv. squatteri. Takéto správanie môže byť posudzované ako trestný čin neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo práve nebytovému priestoru (squatu).

Kriminalita

Z policajných záznamov vyplýva, že osoby závislé od návykovej látky sú veľmi rizikovou skupinou trestných činov. Závislí si rôznou nelegálnou činnosťou snažia obstarať peniaze na ďalšiu dávku látky alebo iba na obyčajné prežitie.

Prostitúcia

Medzi dievčatami poskytujúcimi sexuálne služby je výrazne väčšie množstvo užívateliek drog než v prípade iných dievčat rovnakého veku. Pritom nezáleží na tom, či dotyčná užívala drogy pred začiatkom prostitúcie, až v rámci prostitúcie, alebo z donútenia.

Samovraždy

Medzi týmito ľuďmi je aj výraznejšie vyššie percento samovrážd alebo pokusov o samovraždu. Či už v dôsledku momentálneho účinku látky (napr. sa cítia, že môžu lietať), alebo častejšie po odznení preto, že majú pocit bezvýchodiskovej situácie bez riešenia.

Problémov si teda narkoman svojou závislosťou pomaly, ale isto spôsobuje viac než dosť. Pokúste sa preto o podanie pomocnej ruky – aj keď to často nebýva jednoduché. 

(ercp)

Zdroj: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Prahe - www.adiktologie.cz.

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 3
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež