Narkomani svojím správaním môžu ohroziť nemocnice a lekárne

Niektorí užívatelia drog s vnútrožilovou aplikáciou si svoju dávku neopatrujú na ulici od svojich dealerov, ale krádežami rôznych opiátových preparátov. Pri tom môžu ohrozovať aj pracovníkov, ktorí s opiátmi prichádzajú denne do styku.

Narkomani svojím správaním môžu ohroziť nemocnice a lekárne Aké povolania sú teda nebezpečné a ako sa v prípade napadnutia brániť?

Nemocnice a lekárne

Najčastejšie sa človek do styku s opiátmi dostane v rôznych zdravotníckych zariadeniach, zvlášť v nemocniciach. Avšak vzhľadom k tomu, že ide o pomerne zneužiteľné látky, musia byť opiáty tzv. pod zámkom, teda uzavreté oddelene od ostatných liekov. Každé otvorenie opiátového trezoru a vydanie liekov musí byť zaznamenané do opiátovej knihy.

Aj napriek všetkým týmto opatreniam sa niekedy stane, že do ordinácie alebo na nemocničné oddelenie vnikne narkoman a dožaduje sa vydania opiátov. Ohrozovať pritom môže nielen lekárov, sestry a ďalší zdravotnícky personál, ale aj prípadných pacientov.

Ďalšími pomerne ohrozenými pracovníkmi sú zamestnanci lekární a skladov so zdravotníckym materiálom a liekmi. Tí sú na rozdiel od lekárov a sestier ohrození o niečo viac, pretože vstup do lekárne býva väčšinou priamo z ulice, zatiaľ čo nemocničné oddelenia a ordinácie sú dostupné o niečo horšie. Navyše, v lekárni je pre narkomanov omnoho väčší výber liekov než v bežnej ordinácii alebo na oddelení.

Medzi rizikových pracovníkov je možné radiť aj zamestnancov prepravných spoločností, ktoré zásobujú lekárne jednotlivými liekmi. U nich hrozí riziko prepadnutia zvlášť pri vydávaní a odbere tovaru.

Ako sa v prípade napadnutia správať

Pokiaľ sa stanete obeťou napadnutia narkomana, ktorý od vás žiada vydanie opiátov, zachovajte sa podľa nasledujúcich rád.

  • Zachovajte pokoj a nerobte žiadne prudké pohyby.
  • Útočníkovi povedzte, že mu opiáty vydáte, a naozaj tak urobte. Niekoľko škatuliek s liekmi totiž rozhodne nestojí za prípadné zranenie alebo smrť.
  • Po odchode útočníka znovu skriňu/auto s opiátmi uzatvorte a všetko hláste ako svojim nadriadeným, tak po dohode s nimi aj na polícii.

(kam)

Zdroj: www.drogy-info.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež