Otestujte sa

Počet zbývajících otázek: 28
Užili ste niekedy lieky tak, že by to lekár neschválil (napr. liek proti bolesti na zlepšenie nálady)?
Zneužili ste už lieky na predpis?
Zneužili ste už viac než jeden liek naraz?
Dopredu
Dozadu