Terénne programy

Terénne programy prebiehajú mimo priestorov kontaktných centier – väčšinou priamo v teréne, kde sa užívatelia drog pohybujú. Ich súčasťou je výmenný program, keď sú použité ihly a striekačky vymieňané za čisté. Rozhodne však nie sú užívateľom, ktorí výbavu nemajú, ponúkané nové ihly a striekačky. Tento výmenný program je dôležitou prevenciou nákaz prenášaných krvou (predovšetkým AIDS a vírusovej hepatitídy typu B a C).

Streetworkeri alias terénni sociálni pracovníci poskytujú užívateľom informácie o tom, ako znížiť riziká a dopady užívania drog na vlastné zdravie, ale aj na spoločnosť. Užívatelia sa tak môžu anonymne oboznámiť s rizikami injekčnej aplikácie drog, s užitím vysokých dávok, s kombináciami rôznych drog...

Pokiaľ je to potrebné, môžu streetworkeri tiež v rámci možností poskytnúť zdravotné ošetrenie priamo na ulici, poradiť klientom so sociálnymi a právnymi problémami, informovať o možnostiach liečby.

Späť na centrá pomoci.