Nelegálne i legálne drogy

Nelegálne i legálne drogy

V pôvodnom význame sú drogy sušené suroviny rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, časti rastlín alebo produkty metabolizmu používané na liečbu. Napríklad usušený kvet harmančeka, skorocelový list alebo sušená býčia žlč sú drogami a napriek tomu so závislosťou nemajú nič spoločné.

Laik si však pod pojmom droga predstaví väčšinou niektorú z nelegálnych návykových látok – heroín, pervitín alebo marihuanu. V tomto zmysle slova rozumieme drogou prírodnú alebo syntetickú návykovú látku, ktorá mení ľudské vedomie, správanie alebo konanie so všetkými zdravotnými i sociálnymi dôsledkami.

Slovo droga môže mať aj prenesený význam aktivity, ktorá je pre človeka dôležitá, keď sa pre niekoho stáva drogou hudba, pre iného beh.

Droga je jednoducho slovo, ktoré má niekoľko významov. Za drogy naopak často nepovažujeme niektoré legálne užívané a spoločensky tolerované látky, ako je alkohol, nikotín alebo kofeín. Na tie však mnohokrát vzniká väčšia závislosť, ako na niektoré drogy ilegálne.

Na našich stránkach sa zaoberáme bojom so závislosťou od nelegálnych drog.

Aj so závislosťou od drog legálnych môžete bojovať. To je však úplne iná kapitola.