Experimentujete s drogami? Možno máte ich obľubu v génoch!

Závislým od návykových látok sa môže stať prakticky ktokoľvek. Sú však takí, ktorých k tomu ťahá viac. O to väčší by si mali dávať pozor. Čo všetko hrá pri vzniku závislosti rolu?

Experimentujete s drogami? Možno máte ich obľubu v génoch!

Závislosť nie je záležitosťou slabej vôle alebo nedostatku morálky. V mozgu závislých prebiehajú celkom iné chemické reakcie než u ostatných ľudí. Človek bez závislosti dokáže užiť rovnakú látku, napríklad alkohol, len pre potešenie. Iný bez nej nemôže fungovať. Prečo?

1. Genetika

Až polovica rizika vzniku závislosti súvisí s genetickými vlohami. Ak máte v rodine závislého, automaticky sa zvyšuje pravdepodobnosť, že návykovým látkam podľahnete tiež. Táto vloha platí všeobecne – či už ide o alkohol, cigarety, alebo nelegálne drogy. Pokiaľ je napríklad váš rodič alkoholik a vy radšej abstinujete, stále máte zvýšené riziko, že sa stanete závislým od hazardu alebo napríklad fajčenia. Len čo užijete nejakú návykovú látku, bude na vás mať väčší vplyv než na ostatných – závislosť vznikne ľahšie.

2. Prostredie

Významnú rolu hrá aj vplyv prostredia. Pokiaľ sa rodičia dostatočne nevenujú svojim deťom, vzniká väčšie riziko, že deti a dospievajúci budú experimentovať s alkoholom a inými návykovými látkami. Zanedbávané alebo zneužívané deti aj starší ľudia sa často uchyľujú k drogám pri snahe vyrovnať sa so svojimi emóciami. Ďalším dôležitým prvkom je spoločnosť, v ktorej sa človek pohybuje. Niektoré skupiny ľudí považujú užívanie návykových látok za normálne. Vyvíjajú potom nátlak na tých jedincov, ktorí nič brať nechcú. Dostupnosť návykových látok je v takých sociálnych skupinách obvykle vyššia a podľahnúť je ľahšie.

3. Duševné aj iné choroby

Pokiaľ už trpíte nejakou duševnou chorobou, napríklad depresiou, riziko vzniku závislosti je vyššie. Závislosť navyše prehlbuje duševné choroby. Vzniká tak bludný kruh, ktorý je ťažké prerušiť. S ďalšími chorobnými stavmi často súvisí užívanie opioidov, látok tlmiacich bolesť. Tieto látky sú vysoko návykové a často zneužívané. Ak vníma na sebe známky počínajúcej závislosti, poraďte sa s lekárom a skúste problém vyriešiť hneď v zárodku.

4. Vek

Mladiství a mladí dospelí sú na vznik závislosti náchylnejší než starší ľudia. Pokiaľ vznikne závislosť v skorom veku, môže ovplyvniť vývoj mozgu a v budúcnosti podporiť vznik duševnej choroby.

5. Typ drogy

Niektoré drogy spôsobujú závislosti rýchlejšie než iné. Napríklad kokaín, heroín alebo pervitín vyvolávajú fyzickú závislosť veľmi rýchlo. Abstinenčné príznaky sú pri týchto drogách naozaj extrémne nepríjemné, čo vedie k častejšiemu užívaniu a zvyšovaniu dávok. Závislosť sa prehlbuje a zvyšuje sa aj riziko predávkovania.

6. Spôsob podania drogy

Rozvoj závislosti súvisí aj s metódou podania drogy. Pokiaľ je návyková látka prehltnutá, nemá taký potenciál vyvolať závislosť ako látky, ktoré sú vdychované alebo aplikované priamo do krvi. Keď návykovú látku fajčíte alebo použijete injekčnú ihlu, k mozgu a do krvného obehu sa dostane prakticky ihneď a telo sa s ňou nemá šancu vyrovnať.

Je možné, že máte mnoho rizikových faktorov pre vznik závislosti. To však neznamená, že sa stanete závislými. Existujú rôzne stratégie, ako sa tomuto nebezpečenstvu vyhnúť. V prípade pochybností a obáv sa poraďte s odborníkom. 

(dos)

Zdroje:

www.mayoclinic.org/diseases-conditions/drug-addiction/symptoms-causes/syc-20365112

www.healthline.com/health/addiction/risk-factors#method-of-use

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež