Ústavná starostlivosť

(krátkodobá, strednodobá)

Pri pobytovej, resp. ústavnej starostlivosti sa zdržiava užívateľ v chránenom prostredí ústavného zariadenia. Dôležitou zložkou liečby je príjemné prostredie bez drog, nemenej dôležitý je však aj pravidelný denný režim v týchto zariadeniach. Je vyžadované dodržiavanie určitých pravidiel, ktorých porušenie je sankcionované.

Užívateľ si počas pobytu v zariadení môže ujasniť svoje postoje k droge, vyriešiť niektoré problémy a zdokonaliť sa v komunikačných schopnostiach a metódach zvládania stresu. Dôležitou súčasťou pobytu je aj psychoterapia, pracovné terapie a rôzne záujmové aktivity.

Môže ísť o liečbu krátkodobú s dĺžkou do 2 mesiacov, strednodobú od 2 do 6 mesiacov alebo dlhodobú s dĺžkou pol roka až jedného roka, ktorá prebieha v terapeutických komunitách. Krátkodobá a strednodobá liečba prebieha najčastejšie v lekárskych zariadeniach.

Liečba je vhodná pre užívateľov, ktorí nie sú schopní abstinovať vo svojom pôvodnom prostredí. Na túto liečbu je v množstve prípadov vhodné nadviazať pobytom v terapeutickej komunite.

Späť na centrá pomoci.