Ako sú drogy užívané

Spôsob aplikácie sa v rôznych skupinách návykových látok líši. Medzi najčastejšie však patria nasledujúce spôsoby aplikácie:

  1. Fajčenie – niektoré látky môžu byť fajčené v mnohých podobách (v cigaretách, čisté alebo v zmesi s tabakom, pomocou špeciálnych fajok a vodných fajok...). Drogami, ktoré sa často fajčia, sú marihuana, hašiš, kokaín a heroín. Fajčenie je v porovnaní s injekčnou aplikáciou menej rizikové, podobne ako pri cigaretách sa tu však prejavuje negatívny vplyv zlúčenín vznikajúcich pri spaľovaní.

 

  1. Šnupanie – ide o obľúbený spôsob užívania kokaínu a heroínu, ale aj pervitínu. Pri šnupaní dochádza často k narušeniu nosnej priehradky a k strate čuchu.

 

  1. Inhalácia výparov – tento spôsob aplikácie je typický pre látky zo skupiny organických rozpúšťadiel (toluén).

 

  1. Injekčné užívanie – tento spôsob užívania je najviac rizikový, medzi užívateľmi je však, bohužiaľ, obľúbený, pretože dochádza k rýchlejšiemu nástupu účinku látky, navyše je na dosiahnutie rovnakého efektu potrebné menšie množstvo obvykle drahej drogy.

 

  1. Odvary a pokrmy z psychoaktívnych látok – z niektorých rastlinných drog bývajú pripravované odvary (lysohlávky, durman) alebo pokrmy (marihuanové „koláčiky“, lysohlávky), prípadne môžu byť rozpustené vo vode (muškátový oriešok) alebo konzumácia v prírodnej podobe (semená durmana, lysohlávky).

 

  1. Vstrebávanie sliznicou – pod jazykom sa nachádzajú cievy, do ktorých sa látky dané pod jazyk ľahko vstrebávajú. Takto sa užíva často napr. LSD (tzv. trip).

 

Pri užívaní látky, ktorá preukázateľne poškodzuje zdravie (či už fyzické, alebo psychické), hovoríme o zneužívaníabúze. Abúzus však neznamená závislosť a škodlivé užívanie nemusí u každého nutne viesť k vzniku závislosti.