Nútiť závislého k liečbe veľký úspech nezaručí

Závislosti, či už je od drog, alkoholu, alebo napríklad hracích automatov, sa človek bez pomoci a správnej odvykacej terapie zbaví len veľmi ťažko. Okrem pomoci zvonku je však dôležitá aj spolupráca závislého.

Nútiť závislého k liečbe veľký úspech nezaručí   Závislosti, či už je od drog, alkoholu, alebo napríklad hracích automatov, sa človek bez pomoci a správnej odvykacej terapie zbaví len veľmi ťažko. Okrem pomoci zvonku je však dôležitá aj spolupráca závislého. Pokiaľ liečbu odmieta, je situácia o to zložitejšia. Má však liečba, pre niekoho, kto o ňu nestojí, vôbec zmysel?

Čo je odborná pomoc

Liečba závislosti od psychoaktívnych látok je chápaná ako odborná, cielená a štruktúrovaná práca s klientom, ktorej cieľom je dosiahnuť abstinenciu alebo redukciu užívania drog, znížiť frekvenciu a závažnosť relapsu, zapojiť klientov do produktívneho života v rodine, v práci a v spoločnosti a zvýšiť teda kvalitu ich života na najvyššiu možnú mieru.

V Českej republike je liečba zaisťovaná širokým spektrom medziodborových služieb, ktoré je možné podľa typu rozlíšiť na ambulantnú (AT ordinácie, stacionárne programy, štruktúrované programy následnej starostlivosti) a rezidenčnú (terapeutické komunity, špecializované oddelenia nemocníc, psychiatrické liečebne) a podľa dĺžky na liečbu krátkodobú (4 – 8 týždňov), strednodobú (3 – 6 mesiacov) a dlhodobú (dlhšie než 6 mesiacov).

Spolupráca je alfou a omegou úspechu

Veľmi dôležitým aspektom v liečbe závislosti je však spolupráca pacienta. Pokiaľ pacient chce odvykať a snaží sa terapeutický program plniť a dodržiavať, je napoly vyhrané. Úspešnosť u takýchto pacientov je pomerne vysoká, i keď sa, samozrejme, niekedy stane, že opäť závislosti prepadnú.

Pokiaľ však pacient liečbu odmieta a nespolupracuje, je situácia komplikovanejšia. Nútiť totiž závislého do liečby, ktorú odmieta, je ako hádzanie hrachu na stenu. I keď mu chceme pomôcť a myslíme to s ním dobre, závislý má pocit, že mu ubližujeme. Rozumná argumentácia tiež nie je celkom najvhodnejšia. Mnoho závislých má mozog úplne "zatemnený" drogami a jedinou ich starosťou je obstarať si ďalšiu dávku. Napriek tomu však ešte nie je potrebné sa vzdávať. Niekedy totiž závislý v priebehu liečby sám zmení názor a začne spolupracovať. Napriek tomu sa to však stáva pomerne zriedka.

Podvod pre dobrú vec

Ďalšou možnosťou je začať liečbu tak, aby o nej závislý nevedel, teda takým malým podvodom. Táto taktika však žne úspech len pri malom počte závislostí, kde je možné ju aplikovať, a u mladších jedincov. Tí totiž ešte niekedy majú napríklad pred rodičmi rešpekt a dokážu sa podriadiť ich nátlaku.

Zbaviť človeka závislosti, i keď sám nechce, teda zmysel má. Nezriedka sa totiž stáva, že sa nám dotyčný za to, čo sme pre neho urobili, poďakuje a uvedomí si svoje chyby.

Napriek tomu je však najlepšou cestou, ako zbaviť človeka závislosti, dokázať ho motivovať, aby sa sám odhodlal prestať. Dôležité v takom prípade je, aby závislý čo najviac popretŕhal putá so svojím okolím, ktoré ho môže opäť do závislosti stiahnuť. Vhodné je preto celkom zmeniť svoje pôsobisko, prípadne sa v krajnom prípade aj odsťahovať.

(kam)

Zdroj:
www.drogy.net
www.drogovaporadna.cz
www.drogy-info.cz
www.volweb.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež