Ako liečba prebieha?

Substitučnú liečbu musí predpísať lekár, špecialista na liečbu závislostí. Lekár chorého zapíše do národného registra osôb liečených substitučnou liečbou.

O liečbe je možné sa informovať v kontaktných centrách a nízkoprahových centrách. Substitučná liečba sa môže podávať v domácom prostredí (klient nemusí byť hospitalizovaný), v počiatočnej fáze je potrebné, aby k lekárovi dochádzal denne. Pokiaľ všetko prebieha hladko, je možné, aby lekár predpísal dávku, ktorá vystačí na niekoľkodenné podávanie.

Substitučnú liečbu je možné postupne znižovať a obmedzovať, až je úplne vysadená, alebo zvoliť udržiavaciu liečbu, ak je látka podávaná neobmedzený čas.