Stacionárne programy

Denné stacionáre sú formou ambulantnej liečby . Klient do stacionára dochádza každý deň, v zariadení prebieha program obvykle od rána do odpoludňajších hodín, potom sa klient vracia domov (na rozdiel od ústavnej liečby alebo terapeutických komunít, keď sa zdržuje v zariadení celý deň aj v noci).

Súčasťou programu je skupinová terapia, pohovory s terapeutmi, poradenstvo a rôzne záujmové aktivity.

Dôležitá je rodinná alebo partnerská terapia, pretože ľudí v okolí závislého človeka sa situácia bezprostredne dotýka a spolupráca rodiny a priateľov je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť liečby.

Späť na centrá pomoci.