Abstinenčné príznaky

(Odvykací stav, absťák)

Po vysadení alebo obmedzení niektorých látok (zo známych drog ide najmä o opiáty, barbituráty, nikotín a alkohol fyzická závislosť.

 

Iné látky (pervitín, kokaín, marihuana) fyzickú závislosť nespôsobujú, vzniká tu avšak často psychologická a psychická závislosť, ktorú je nemenej ťažké liečiť.

 

Abstinenčné príznaky sa pri jednotlivých látkach líšia, spoločné im je to, že môžu ľudí, ktorí sa snažia s užívaním látky prestať, od ich snahy úplne odradiť.

 

Odvykacie stavy sú veľmi nepríjemné, napriek tomu však nie sú v prípade opiátov obvykle život ohrozujúce. Omnoho nebezpečnejšie sú odvykacie stavy pri alkohole a niektorých liekoch (napr. benzodiazepínoch). V niektorých prípadoch možno abstinenčnému syndrómu zabrániť – zvoliť vhodnú liečbu, ktorá odvykací stav zmierni alebo mu úplne predíde.

 

V prípade nikotínu možno použiť náhradnú nikotínovú terapiu, v prípade opiátovej závislosti je k dispozícii substitučná liečba – kde je možné voliť medzi metadonovým udržiavacím programom a podávaním buprenorfínu.

 

Abstinenčné príznaky môžu byť fyzické alebo psychické a líšia sa v závislosti od danej látky. Môžu sa vyskytnúť niektoré z nasledujúcich prejavov:
 
  • bolesti,
  • kŕče,
  • nevoľnosť, zvracanie,
  • hnačka,
  • zimomravosť,
  • poruchy spánku,
  • potenie,
  • zrýchlené búšenie srdca,
  • zastrené vedomie, zmätenosť, halucinácie,
  • trasenie.