Mýty o drogách

Závislosť postihuje len slabé povahy, ľudia so silnou vôľou sa závislými stáť nemôžu

Je potrebné si uvedomiť, že závislosť nie je v žiadnom prípade iba vecou vôle, môže sa dostať do stavu, keď je vôľou neovplyvniteľná. V našom mozgu vstupujú do hry procesy na molekulárnej úrovni. Návykové látky dokážu zlomiť a pomaly sťahovať ku dnu i človeka so silnou vôľou.

Feťáka poznám na prvý pohľad

Iste nám nerobí problém identifikovať otrhaných a špinavých jedincov sťahujúcich sa do okolia staníc a podobných miest. Spoznať narkomana na prvý pohľad však nemusí byť zďaleka také jednoduché. Návykové látky sú zneužívané ľuďmi všetkých spoločenských vrstiev a súdiť iba podľa vzhľadu môže byť veľmi zavádzajúce. Navyše je akútna intoxikácia väčšinou menej nápadná ako opitosť – dotyčný môže byť tichý, alebo naopak priateľský a extrovertný, nemusí mať žiadne problémy s komunikáciou. Nápadným sa stáva až v prípade, keď dôjde k predávkovaniu.

Drogy sú výmyslom modernej doby

Návykové látky, ktoré dokážu meniť ľudské vedomie, sú záležitosťou starou ako ľudstvo samo. Už v dávnych kultúrach nájdeme zmienky o užívaní látok, s pomocou ktorých sa ľudia chceli priblížiť Bohu. Túžba po poznaní a po zmenenom stave vedomia, snaha dostať sa za hranice ľudských zmyslov je človeku prirodzená. V priebehu storočí sa však zmenili okolnosti, za ktorých sú drogy užívané.
Kedysi boli drogy obvykle súčasťou nejakého rituálu, boli podávané skúseným kňazom alebo šamanom a ich užitiu predchádzala príprava. V dnešnej dobe sa k drogám môže dostať prakticky každý a chýba tu kontrola, ktorá by zabránila zneužívaniu a vzniku závislosti.

Keď som na drogách, nemôžem otehotnieť

Niektoré dievčatá a ženy, ktoré užívajú pravidelne drogy, sa spoliehajú na to, že keď sú od drog závislé, nemôžu otehotnieť.
Preto neužívajú žiadnu antikoncepciu. Je pravda, že drogy ovplyvňujú reprodukčný systém a u užívateliek drog dochádza často k tomu, že vymizne menštruácia. To však neznamená, že dievča nemôže otehotnieť. Pritom práve u týchto žien by bolo vhodné naplánovať tehotenstvo tak, aby bola žena zabezpečená a pokiaľ možno zbavená závislosti alebo na substitučnej liečbe. Navyše je vhodné pri sexe používať kondóm, ktorý je dôležitou prevenciou sexuálne prenosných nákaz (vírusová hepatitída typu B a C, infekcia HIV).

Ľudia často majú pocit, že závislý je iba ten, kto si drogy obstaráva nelegálne, pohybuje sa na okraji spoločnosti a "pichá si tvrdé drogy". Skutočnosť je však trochu iná – závislým sa ľahko môže človek stať aj od látok, ktoré sú predpísané lekárom a ktoré možno dostať v lekárni.

Všeobecne ide o závislosť vždy, pokiaľ sú splnené vyššie uvedené kritériá . Ide najmä o lieky zo skupiny analgetík, hypnotík, sedatív a anxiolytík. Závislým sa však môže stať aj bývalý užívateľ drog, ktorý podstúpi substitučnú liečbu. Z tohto ohľadu je riziková hlavne vnútrožilová aplikácia. Ani substitučnú liečbu nemožno náhle vysadiť bez toho, aby sa objavili abstinenčné príznaky. Dávky je nutné znižovať postupne, u niektorých jedincov je potrebné substitučnú liečbu užívať aj dlhší čas.