Ako sa závislosť prejavuje?

K príznakom závislosti patrí

  • túžba (chuť, baženie alebo craving) po danej látke,

 

  • obmedzenie až úplné vytesnenie ďalších záľub (koníčky, priatelia),

 

  • užívanie látky, i keď dotyčný vie, že mu to prináša riziká a nevýhody,

 

  • obmedzenie pudu sebazáchovy vo vzťahu k látke,

 

  • zvyšovanie tolerancie – čím dlhšie dotyčný látku užíva, tým viac ju na dosiahnutie rovnakých účinkov potrebuje a tým viac znesie,

 

  • abstinenčné príznaky po vysadení látky, na ktorú môže vzniknúť fyzická závislosť.

 

Príznaky závislosti od drog môžeme rozdeliť na psychické, ktoré sa odohrávajú v našej mysli, a fyzické, ktoré pociťujeme na tele.

 

Psychická závislosť od drog sa prejavuje:
 
 • nepotlačiteľnou túžbou po droge,
 • správaním, ktoré je zamerané výhradne na získanie drogy,
 • nezáujmom o všetko, čo s drogou nesúvisí.

Fyzická závislosť sa prejavuje:
 
 • abstinenčným príznakom – telo protestuje, pokiaľ nedostane to, na čo si zvyklo,
 • nutnosťou neustále zvyšovať dávky drogy, aby bol dosiahnutý rovnaký účinok.