História adiktológie

Významnou osobnosťou v dejinách adiktológie bol Jaroslav Skála, psychiater, ktorý sa v bývalém Československu ako prvý venoval problému alkoholizmu. Tiež založil svojpomocný klub pre pacientov na odvykacej liečbe.

Bol jedným z propagátorov psychoterapie a komunitnej terapie. V roku 1951 bola jeho zásluhou zriadená v Československu prvá protialkoholická záchytná stanica na svete.

Postupom času (a s otvorením hraníc po roku 1989) sa adiktológia okrem problematiky alkoholu čím ďalej tým viac sústredila aj na nelegálne návykové látky.

História opiátov

Opiátová závislosť sprevádza ľudstvo už veľmi dlho. Prvé správy o užívaní makovej šťavy sa objavujú už 5- až 8-tisíc rokov pred Kristom. Morfeus, podľa ktorého je morfín – účinná látka heroínu – nazvaný, bol gréckym bohom sna a spánku.

S problémami s drogami jsme se vo veľkom stretli až po roku 1989. Nejaký čas trvalo, kým sa drogová kariéra ľudí pôvodne experimentujúcich s drogami "rozbehla a kým bolo nutné problém riešiť.