Narkomanom sa pomôcť dá – pokiaľ však sami chcú

Substitučná liečba je vhodná v situácii, keď sa drogovo závislý niekoľkokrát neúspešne pokúsi prekonať svoju závislosť. A nezáleží na tom, či tieto pokusy uskutočnil sám, alebo v liečebni.

Narkomanom sa pomôcť dá – pokiaľ však sami chcú

Substituční léčba je vhodná v situácii, keď sa drogovo závislý niekoľkokrát neúspešne pokúsi prekonať svoju závislosť. A nezáleží na tom, či tieto pokusy uskutočnil sám, alebo v liečebni.

Substitučnú liečbu môže drogovo závislému navrhnúť nízkoprahové stredisko typu Drop-in alebo tzv. streetworker priamo na ulici. Samotný liek je podávaný pod lekárskym dohľadom a dá sa získať iba na lekársky predpis.

Trocha histórie

Myšlienka substitučnej liečby bola prvýkrát realizovaná v 60. rokoch v USA. Dvaja lekári tak zareagovali na neúspech klasickej liečby u ľudí hlboko závislých od heroínu. Títo páni si kládli za cieľ nájsť látku, ktorá by narkomanov na liečení zbavila ich abstinenčných príznakov a zároveň by obmedzila túžbu liečených po droge. Zároveň však nesmela táto látka pôsobiť rovnako ako ópiová droga (teda predovšetkým heroín) stavy eufórie.

Liečba zn. Bez obmedzenia?

Substitučná liečba je vopred časovo neobmedzená. Konečným cieľom každej liečby je úplná abstinencia. To znamená absolútne vysadenie drogy aj substitučného lieku. Počas liečby sa kladie dôraz na zlepšenie klientovho psychického a fyzického stavu. To sa dosahuje nielen formou liekovej náhrady drogy, ale tiež inými prostriedkami.

Typy substitučnej liečby

Podľa rozsahu pomoci klientovi v núdzi rozlišujú odborníci substitučnú liečbu základnú a rozšírenú. V základnej liečbe sa lekár okrem podania náhrady drogy zameriava na fyzický zdravotný stav pacienta. Táto forma pomoci je najviac rozšírená. Typicky je poskytovaná v ordináciách praktických lekárov či ambulantných špecialistov iných než psychiatrov.

Psychoterapia ako neoddeliteľná súčasť liečby

V rozšírenej substitučnej liečbe sa kladie dôraz aj na osobnosť klienta. Jej súčasťou je aj psychoterapia. Komplexná liečba v rámci špecializovaných pracovísk poskytujúcich substitučnú liečbu zahŕňa viac typov psychoterapie. Napríklad skupinovú terapiu, rodinnú terapiu, pracovnú terapiu, osobné a pracovné poradenstvo a profesijné vzdelávanie. Dôležitou súčasťou je aj následná starostlivosť o klienta, ktorý úspešne či neúspešne dokončil substitučný program.

Kto má prednosť?

Podľa vestníka Ministerstva zdravotníctva ČR z 30. mája minulého roka majú niektoré vybrané skupiny drogovo závislých prednostné právo na substitučnú liečbu. Ide o závislé tehotné ženy a ďalej o HIV pozitívnych, drogovo závislých. Prednosť majú tiež nakazení chronickou žltačkou, buď typom B, alebo (a to predovšetkým) typom C.

Dôvodov, prečo nie je možné podstúpiť substitučnú liečbu, je skutočne málo. Ide o momentálny stav opitosti (v krvi koluje nejaký-ten alkohol) a užívanie dnes už málo používaných liekov na depresiu (inhibítory MAO) pri liečbe a 14 dní po jej ukončení. Určitou prekážkou je tiež silnejšia závislosť od inej drogy než ópiovej a zneužívanie substitučného systému v minulosti. Neostáva iné, iba vyskúšať.

(kar)

Zdroje:
www.drogy-info.cz
www.mzcr.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež