Naša pomoc blízkej osobe pri liečbe závislosti

Liečba závislosti je náročná nielen pre závislého, ale aj pre jeho blízkych a jeho okolie. Aby bola liečebná terapia u takého jedinca úspešná, je nutné pri nej nastaviť pevné hranice a nezabúdať ani sám na seba. Bohužiaľ to nie je ľahká cesta. Čo je teda pri liečbe závislosti najdôležitejšie?

Naša pomoc blízkej osobe pri liečbe závislosti

Pomoc rodiny áno, má však svoje hranice?

Závislosť niekoho z rodiny môže aj u ostatných rodinných príslušníkov vyvolávať negatívne emócie. Môže viesť k nadmernej úzkosti, vystupňovaným obavám alebo dokonca k výbuchom hnevu. Aby rodina mohla svojmu blízkemu, ktorý trpí závislosťou, pomôcť, musí sa s touto novou, emočne náročnou situáciou najprv vyrovnať. Len tak mu môže byť nápomocná na ceste k uzdraveniu. Zásadné je neutvrdzovať závislého v jeho nesprávnom konaní. Nepožičiavať mu peniaze, neprehliadať drobné krádeže a v žiadnom prípade za závislého „nežehliť“ jeho maléry. Ochrana pred následkami závislému človeku väčšinou nepomáha, naopak. Nevyspelé vzorce jeho správania sa tým ešte viac prehlbujú. Aj závislý človek sa musí naučiť niesť zodpovednosť sám za seba.

Závislí ľudia môžu niekedy zraniteľnosť vlastnej rodiny zneužívať. Zámerne vyvolávajú konflikty, ktorými si neskôr vytvárajú alibi pre užívanie drog. Je dôležité, aby rodina dokázala také momenty rozpoznať a úspešne im čeliť. 

Odvykanie je proces

Blízki závislého sa často mylne domnievajú, že po ukončení liečby je problém odstránený. To však rozhodne nemusí byť pravda. U človeka trpiaceho závislosťou môže prísť kedykoľvek zlom a on sa môže k užívaniu drog vrátiť. Závislý človek býva aj po liečbe veľmi krehký, preto potrebuje podporu a pochopenie.

Ako sa teda zachovať, ak niekto z rodiny trpí závislosťou?

  • Zisťujte si fakty sami, nespoliehajte sa na to, čo vám hovorí závislý,
  • pamätajte si, že k riešeniu vzniknutej situácie môžete výrazne prispieť, ak budete k závislému zachovávať pozitívny prístup,
  • podporujte všetky liečebné aktivity, ktoré môžu závislému pomôcť,
  • naučte sa brať lásku k závislému členovi rodiny ako obojstranný vzťah, do ktorého patrí aj disciplína a spravodlivosť,
  • v prípade potreby neváhajte vyhľadať odbornú pomoc.

Rodina by vo svojom prístupe mala byť jednotná a pevná. Najdôležitejšie je stanoviť závislému jedincovi pevné hranice a povzbudzovať ho k samostatnému riešeniu. I keď sa tento spôsob môže závislému najprv javiť ako nečakané odmietnutie, dlhodobo ide o jedinú správnu cestu k úspešnej liečbe.

(krif)

http://naranonga.com/files/NarAnon_Family_Guide_e2.pdf

http://podaneruce.cz/co-delat-blizky-zavislost/

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež