Počet závislých žien raketovo stúpa – v ohrození sú i ich deti!

Holdovanie alkoholu, fajčenie tabaku alebo užívanie omamných látok bývalo výsadou mužskej časti populácie. V súčasnosti však podľa štatistík vzrastá počet závislých žien. Vzostup sa, bohužiaľ, týka i tých, ktoré očakávajú narodenie potomka.

Počet závislých žien raketovo stúpa – v ohrození sú i ich deti!

Z drogovej závislosti sa lieči viac mužov než žien. To je pravda. Na druhej strane počet závislých žien raketovo stúpa. Príkladom môže byť užívanie heroínu. Závislosť od tejto drogy bola doménou mužov, v posledných rokoch však odvykaciu liečbu vyhľadáva v podstate rovnaký počet žien. V neprospech žien hovoria i nasledujúce fakty:

  1. návykové látky začínajú užívať kvôli závažnejším – v porovnaní s mužmi – telesným, psychickým alebo sociálnym problémom,
  2. závislosť sa u nich rozvíja rýchlejšie než u mužov,
  3. viac než muži vyhľadávajú pomoc pri závislosti od sedatív.

Závislosť a tehotenstvo

Veľa drogovo závislých žien, ktoré sú tehotné alebo sa starajú o malé dieťa, nevyhľadá liečbu alebo ju predčasne ukončí. Dôvodom býva strach, že im úrady dieťa odoberú alebo že sa oň počas liečenia nebudú môcť postarať. Liečba drogovej závislosti už v tehotenstve je pritom nadmieru dôležitá. Užívanie návykových látok totiž môže spôsobiť závažné poškodenie rastúceho plodu (vrodené chyby) alebo i jeho úmrtie.

V prípade silnej závislosti sa po pôrode môže u dieťaťa objaviť takzvaný abstinenčný syndróm. Jeho liečba si vyžaduje prípravu monitorovaného lôžka a potrebných liekov už pred pôrodom.

Dojčatá s „absťákom“

Novorodenecký abstinenčný syndróm postihuje predovšetkým deti matiek závislých od heroínu a iných opioidov. Po prestrihnutí pupočnej šnúry sa u novorodencov rozvíjajú závažné príznaky z odňatia drogy. Patria medzi ne:

  • nespavosť,
  • kŕče,
  • podráždenosť,
  • poruchy dýchania,
  • poruchy príjmu potravy,
  • hnačky,
  • nadmerné potenie.

Gravidné ženy by preto mali už počas tehotenstva podstúpiť substitučnú liečbu. I v prípade odvykacej terapie po pôrode je však nutné dlhodobo sledovať zdravotný stav dieťaťa. Prečo? Pretože lieky užívané pri substitučnej liečbe môžu prechádzať do materského mlieka a vyvolať u dieťaťa príznaky otravy.

(holi)

Zdroj:
www.drugabuse.gov

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež