Pohľad do histórie

Omamné a psychotropné látky sú pravdepodobne využívané od počiatku dejín ľudstva. Látky meniace ľudské vedomie boli dôležitou súčasťou náboženských i iných rituálov vo väčšine starovekých kultúr.

 

Látky však boli vždy podávané "pod dohľadom" šamanov, kňazov a ďalších osôb, ktoré s nimi mali bohaté skúsenosti a dokázali očakávať, ako droga ovplyvní vnímanie, myslenie a telesné funkcie ich súkmeňovcov. Podávanie psychoaktívnych látok bolo dôležitou súčasťou tradície danej kultúry a problém závislosti alebo problémového užívania drog bol v starších kultúrach úplne neznámy.

 

Problémy sa však dostavili v momente, keď prestalo byť užívanie psychoaktívnych látok spojené s náboženskými a spoločenskými tradíciami a rituálmi. Nárast drogového problému rovnako súvisel s rozvojom farmaceutického a chemického priemyslu, ktorý začal vyrábať celý rad syntetických zlúčenín vo veľkom množstve.

 

Drogy sa tiež stali predmetom obchodu, sľubovali ľahké a vysoké finančné zisky. Nárast ponuky na čiernom trhu bol nasledovaný vysokým dopytom.

 

Drogový problém celkom určite súvisí so stratou tradičných hodnôt, stratou funkcie rodiny a zmenami v usporiadaní spoločnosti.

Jedine represívne opatrenia sa nestretli s významným úspechom, dôležitou súčasťou prístupu k drogovému problému je prevencia (primárna, sekundárna i terciárna) na úrovni rodiny, škôl, obcí i celej spoločnosti.