Ako vravieť nie

Asertivita je dôležitou komunikačnou schopnosťou, ktorú by si deti mali v každom prípade osvojiť. Schopnosť povedať nie ich môže ochrániť pred pokušením a pred rizikami, ktoré prvé stretnutia s drogou znamenajú.

Dieťa by sa malo naučiť – a nehovoríme iba o vzťahu k droge – odmietať veci, o ktorých nie je presvedčené, že sú preň tým pravým, že sú preň prospešné a vhodné. Tiež by si malo byť vedomé, že je jedinečnou bytosťou, malo by byť vybavené primeranou sebadôverou a sebaúctou, aby nepotrebovalo svoj význam v očiach ostatných zdôrazňovať návykovými látkami.