Programy následnej starostlivosti

Po ukončení ústavnej liečby alebo pobytu v terapeutickej komuniteje niekedy vhodné zapojiť aj následnú starostlivosť – doliečovacie programy. Ide o komplexné služby, ktoré zahrňujú rad možností, ako psychoterapeutické programy (individuálna a skupinová terapia) či pracovné a sociálne poradenstvo.

Cieľom následnej starostlivosti je podporiť bývalého užívateľa v jeho rozhodnutí abstinovať, pomôcť mu prekonať ťažkosti a začleniť sa do bežného života.

Doliečovacie programy pomáhajú riešiť rôzne psychické problémy, ktoré sa môžu objaviť, ťažkosti vo vzťahoch a všetky problémy, ktoré zostali počas liečby skryté.

Následná starostlivosť by mala "podrža" aj užívateľov, ktorí nevydržali abstinovať a drogu opäť vyskúšali, aby do závislosti znovu nespadli.

Späť na centrá pomoci.