Nelegálne drogy

Nasledujúci prehľad by mal podať stručné informácie o základných skupinách nelegálnych návykových látok. V každej skupine sú zmienení zástupcovia skupiny, spôsob aplikácie, najčastejšie účinky, pre ktoré je droga užívaná, a nežiaduce účinky.

Nie sú tu zahrnuté niektoré vzácnejšie a exotickejšie psychoaktívne látky.

Riziká spojené s užívaním drog
Podľa 81 až 96 % respondentov sú riziká súvisiace s drogami, ako sú heroín, kokaín a extáza, vysoké. V spojení s ponukou drog bol pozorovaný 12 % nárast trestných činov. V spojení s držaním drog bol opísaný 50 % nárast trestných činov.