Bolesť a drogovo závislí: cítia ju naozaj, alebo chcú od lekára len ďalšiu „dávku“?

Počet pacientov, ktorí k životu potrebujú opioidy, každoročne stúpa. Títo jedinci bývajú častejšie hospitalizovaní a tiež viac trpia akútnymi bolesťami. Ich liečba je však často nedostatočná, a to predovšetkým z dôvodov predpojatosti a mylných informácií.

Bolesť a drogovo závislí: cítia ju naozaj, alebo chcú od lekára len ďalšiu „dávku“?

Znížený prah bolesti – častá komplikácia

Nebezpečenstvo u pacientov, ktorí dlhodobo užívajú opioidné substancie a trpia nejakou akútnou bolesťou, spočíva v tom, že lekári im ich ťažkosti často neveria. Bolesť je však medzi týmito ľuďmi veľmi rozšírená, a to z dôvodov fyzických i psychických. Dlhodobé užívanie opioidov totiž spôsobuje stav, pri ktorom sa telo stáva extrémne citlivé na akýkoľvek bolestivý podnet. Navyše je na tieto látky už zvyknuté, takže sú postupne potrebné stále vyššie dávky, aby bol účinok zjavný. Takto znížený prah bolesti pretrváva ešte niekoľko týždňov po vysadení opioidov. 

Liečba rovná sa dôvera

Stavy ako zlomeniny, obličkové kamene či tržné rany sú bolestivé u každého rovnako. Lekári by ich teda aj u závislých mali riešiť podobne ako u všetkých ostatných pacientov. Dôležitá je predovšetkým dôvera – teda veriť pacientovi, že danou bolesťou skutočne trpí. Bez dôvery je liečba len ťažko možná. Pacient totiž väčšinou neprizná, aké vysoké dávky opioidov sám berie a ako často. Ak sa lekárovi aj napriek tomu zdá, že bolesť je vzhľadom na charakter fyzických ťažkostí prehnaná, mal by privolať na pomoc psychiatra.

Nebezpečenstvo predávkovania je malé

Samotná liečba bolesti by mala prebiehať rovnako ako u všetkých ostatných chorých.

  • Ako prvá je pacientom podaná veľmi vysoká dávka opioidov do žily.
  • U tých, kde to nezaberá, je možné vyskúšať iný druh takého preparátu, pretože skrížené tolerancie nebývajú také časté.
  • Riziko predávkovania je malé. Telo sa rýchlejšie adaptuje na možné nežiaduce účinky opioidov než na ich primárny účinok – tlmenie bolesti. Preto je možné dávať vysoké dávky bez nebezpečenstva predávkovania. Chorý je však, samozrejme, pod dohľadom lekára. 
  • Len čo sa akútnu bolesť podarí zvládnuť, sú pacienti prevedení na intraorálnu liečbu. Ako analgetikum sa podáva aj metadón, ktorý je v boji proti bolesti veľmi účinný.

(jez)

Zdroj: Marian S. Grant, CRNP, Grace A. Cordts, MD, MPH, MS, Danielle J. Doberman, Acute Pain Management in Hospitalized Patients With Current Opioid Abuse, Topics in Advanced Practice Nursing eJournal. 2007;7

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež