Aj počas odvykacej terapie sa dá žiť plnohodnotne

Najčastejším dôvodom klientov k podaniu žiadosti o substitučnú liečbu je neúnosná finančná alebo sociálna situácia (problémy v rodine, s bývaním a pod.). Inak povedané, títo ľudia chcú zlepšiť svoju kvalitu života.

Aj počas odvykacej terapie sa dá žiť plnohodnotne Najčastejším dôvodom klientov k podaniu žiadosti o substitučnú liečbu je neúnosná finančná alebo sociálna situácia (problémy v rodine, s bývaním a pod.). Inak povedané, títo ľudia chcú zlepšiť svoju kvalitu života. Je preukázané, že v rámci substitúcie je možné žiť dôstojný a plnohodnotný život. Ten je omnoho kvalitnejší, pretože pri ňom nehrozia známe riziká z užívania drog. Nie je cena za takú liečbu príliš vysoká a naopak kvalita života znížená?

Obmedzenia subjektívne vnímané klientmi ako zníženie kvality života

Po zapísaní klienta do substitučnej liečby v tzv. nízkoprahovom stredisku môže mať toto stredisko určité pravidlá, ktoré môžu niekomu pripadať ako obmedzovania, aj keď boli stanovené v jeho prospech:

  • zákaz fajčenia, aplikácie či manipulácie s drogami
  • užívanie substitučnej látky v stanovenom výdajnom čase a pod dohľadom sestry
  • v centre napr. nie je možné prespávať
  • zákaz akéhokoľvek násilia, intoxikácie drogami, liekmi alebo alkoholom

Ambulantná detoxikácia je dvojsečná!

U indikovaných klientov po vzájomnej dohode je možné vykonať detoxikáciu aj ambulantne. Toto riešenie sa zdá na prvý pohľad ako zvýšenie kvality života klienta. Je však potrebné upozorniť, že táto forma detoxikácie má vysoké riziko recidívy, alebo je dokázané, že pacienti po skončení ambulantnej liečby znovu začnú drogy užívať!

Nežiaduce účinky sú vzácne, ale existujú

Ďalším kameňom úrazu vo vnímaní kvality života klientom bývajú nežiaduce účinky liečby. Ich výskyt je však relatívne nízky a riziko vzniku zďaleka nepresahuje benefit vyplývajúci z liečby:

  • závraty, nevoľnosť až zvracanie, zápcha, pocit tepla a zvýšené potenie, začervenanie a svrbenie, pocit ospalosti alebo celkový útlm
  • pri známkach predávkovania (výrazná ospalosť a útlm, porucha vedomia až bezvedomie s útlmom dýchania) je potrebné urýchlene konať, napr. aj podať antidotum (naloxon)

Časovo neobmedzená substitučná liečba

Lehota substitučnej liečby je u každého pacienta iná a stanovuje sa podľa pravidiel konkrétneho zariadenia, v ktorom prebieha. Zvlášť u užívateľov drog s veľmi dlhým obdobím užívania, keď sa nepredpokladá zmena životného štýlu a motivácie k abstinencii, môže byť časovo neobmedzená! U týchto klientov potom dochádza takisto k subjektívnemu zníženiu kvality života neustálym dohľadom a kontrolami zo strany zdravotníckeho personálu.

(ercp)

Zdroje:
www.dropin.cz
www.fnspo.cz
www.drogy-info.cz
www.drogovaporadna.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež