Akútna lôžková starostlivosť

V niektorých prípadoch, ak dôjde k život ohrozujúcim stavom (pri predávkovaní opiátmi alebo inými látkami), je potrebné chorého umiestniť na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sa tento stav rieši (často s podporou umelej pľúcnej ventilácie a farmakologickej liečby s podaním látok eliminujúcich vplyv drogy).

Akútna starostlivosť na lôžku je potrebná aj u niektorých psychotických stavov spojených s užívaním drog. Táto starostlivosť je poskytovaná na psychiatrických oddeleniach.

Späť na centrá pomoci.