Závislí od heroínu len ťažko uniknú zdravotným komplikáciám

Minimálny kontakt s rodinou, sociálne vylúčenie, strata zamestnania, kriminalita. S tým všetkým obvykle bojuje závislý od heroínu. Nie sú to však zďaleka všetky negatíva, ktoré so sebou užívanie tohto typu drog prináša. Zdravotné komplikácie, s ktorými sa stretol takmer každý vnútrožilovo užívajúci toxikoman, môžu byť v niektorých prípadoch až smrteľné.

Závislí od heroínu len ťažko uniknú zdravotným komplikáciám

Sila fyzickej závislosti

Abstinenčné príznaky sprevádzajúce zníženie hladiny omamnej látky v krvi sú v prípade heroínu častejšie nepríjemné než nebezpečné. Napriek tomu môžu predstavovať také fyzické útrapy, že doženú jedinca, ktorý pôvodne plánoval abstinovať, k obstaraniu si ďalšej dávky drogy za každú cenu. Významné riziko poškodenia zdravia so sebou však prináša samotné užívanie heroínu, najmä pokiaľ sa aplikuje vnútrožilovo.

Riziko predávkovania

Najväčšie nebezpečenstvo náhleho úmrtia so sebou prináša predávkovanie. Toto riziko je pritom pomerne vysoké, pretože čistota drogy obstaranej na ulici je celkom nepredvídateľná a rôzni sa od dávky k dávke. Podľa dostupných údajov sa čistota heroínu mení aj v čase. Zatiaľ čo v osemdesiatych rokoch dosahovala približne 7 % , teraz je to až 75 %.

Nebezpečenstvo vnútrožilovej aplikácie

Jednou z veľmi častých zdravotných komplikácií sprevádzajúcich vnútrožilové užívanie drog všeobecne je nákaza infekčnou hepatitídou typu C. Toto ochorenie je len ťažko liečiteľné a často vedie k rozvoju pečeňovej cirhózy s následnou smrťou. Opakované použitie ihly a jej odovzdávanie si medzi toxikomanmi tiež predstavuje riziko infikovania vírusom HIV či žltačkou typu B. Ďalším nežiaducim dôsledkom vnútrožilovej aplikácie drogy je nebezpečenstvo zavlečenia infekcie do organizmu a následný zápal žíl, tvorba abscesu, poškodenie srdcových chlopní či celková sepsa (otrava krvi).

Možných komplikácií je veľa

Medzi ďalšie zdravotné komplikácie, ktoré bývajú s užívaním heroínu a súvisiacim životným štýlom nezriedka späté, patria napríklad:

  • chronická zápcha,
  • poruchy spánku,
  • sexuálna dysfunkcia,
  • poruchy menštruačného cyklu,
  • infekcia kĺbov a kostí,
  • sexuálne prenosné ochorenia,
  • infekcia pľúc vrátane tuberkulózy,
  • mozgový absces a meningitída,
  • trombóza.

(veri)

Zdroje:
psychcentral.com
zdravi.e15.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež