Toluén

Toluén je organické rozpúšťadlo so širokým využitím v chémii. Kvôli svojej jednoduchej dostupnosti a intoxikačnému vplyvu na ľudský organizmus býva často zneužívaný. Väčšinou sa tak deje vdychovaním výparov zmesí obsahujúcich toluén, ako sú napríklad niektoré lepidlá alebo riedidlo na farbu. Potom spôsobuje pocity eufórie a odlúčenie od sveta. Tiež však môže spôsobovať pocity únavy, bolesti hlavy, psychotické stavy, závraty, bezvedomie a niekedy až smrť. Dlhodobé užívanie vedie k zmenám v nervovom systéme a je pre organizmus veľmi škodlivé.

Články

zobraziť všetko

Drogy patriaci do rovnakej skupiny

zobraziť všetko

Ďalší drogy

zobraziť všetko

Čítajte viac

zobraziť všetko