K-centrá

(Kontaktné a poradenské centrá)

Kontaktné centrá hrajú dôležitú rolu hlavne v prevencii škodlivých následkov užívania drog – snažia sa zmierniť dopad a škody spôsobené drogami. Ide o takzvané "nízkoprahové zariadenia" – podmienky sú nastavené tak, aby sem mohol prísť každý, kto potrebuje pomoc a je ochotný akceptovať určité jednoduché pravidlá.

V týchto centrách užívatelia návykových látok dostanú rady a podporu, môžu navštíviť kontaktné miestnosti, kde si môžu vymeniť použité injekčné ihly a striekačky a získať informácie o tom, ako užívať drogu "bezpečnejšie".

Užívatelia v týchto zariadeniach tiež môžu využiť podľa ponuky zariadení úplne anonymne rôzne služby: dostanú teplý čaj, polievku, môžu sa tu osprchovať, vyprať si bielizeň...

Ďalšou službou je poradenstvo v sociálnej a právnej oblasti, konzultácie v prípade záujmu o liečbu, sprostredkovanie liečby, motivačné skupiny pred nastúpením liečby. Tieto služby už obvykle nie sú anonymné.

Kontaktné centrá často ponúkajú aj poradenstvo pre rodičov a priateľov užívateľov drog. Tiež tu bývajú rodičovské podporné skupiny, kde sa stretávajú rodičia závislých osôb, vymieňajú si svoje skúsenosti a poskytujú si vzájomnú podporu.

Späť na centrá pomoci.