Prečo závislosť vzniká?

„Keď beriete heroín, žiadny dôvod nepotrebujete.“ Trenton, hrdina filmu Trainspotting

 

Dôvodov, ktoré vedú k vzniku závislosti, je celý rad. Nemôžeme sa obmedziť na konštatovanie, že k vzniku závislosti vedie nedostatok voľnočasových aktivít a nesprávna výchova. Na to, aby dieťa začalo experimentovať s drogou, stratilo nad užívaním kontrolu a nakoniec sa stalo závislým, je potrebná súhra mnohých okolností.

K vzniku závislosti sú potrebné kombinácie nasledujúcich faktorov:

  • dedičné predpoklady,
  • prostredie, ktoré vytvorí vhodné podmienky,
  • droga, s ktorou sa dotyčný stretne a ktorej vlastnosti umožňujú vytvoriť si závislosť.

 

V medicíne sa hovorí čím ďalej tým viac o vplyve dedičnosti. Neexistujú však gény, ktoré by jedinca jednoznačne predurčili k vzniku závislosti, ani gény, ktoré by dotyčného pred drogami mohli za všetkých okolností uchrániť. Gény skôr prispievajú k vytvoreniu určitého typu osobnosti, u niektorých ľudí sa vyvíjajú vlastnosti, ktoré riziko problému s drogami zvyšujú.

 

Závislosť sa pevne spája s vplyvom prostredia, v ktorom sa jedinec pohybuje. Nezriedka býva prejavom hlbších psychických a psychologických problémov, napríklad nedostatočného sebavedomia, útekom pred problémami, bezradnosťou nad vlastným životom, tlakom partie a pod.

 

Drogy sú látky s vysokým rizikom závislosti, avšak za určitých okolností môže vzniknúť závislosť od každej látky, ktorá ovplyvňuje stav nášho organizmu. Dokonca aj od prípravku, ktorý neobsahuje žiadnu účinnú látku (placebo), ale závislý sa domnieva, že mu pomáha.

Prečo je drogová závislosť nebezpečná? ?

  • vzniká pomerne rýchlo,
  • drogovo závislý si nepripúšťa, že ho droga stiahne ku dnu,
  • len málokedy sa darí skončiť s drogou samému, navždy a bez problémov.