Tiene minulosti často vedú až k závislosti

Traumy, obzvlášť tie prežité v detstve, môžu do veľkej miery ovplyvniť neskorší vývoj osobnosti. Pokiaľ si s nimi človek nie je schopný poradiť, môže dôjsť k veľkým problémom. Emocionálne traumy dokáže okrem iného spôsobiť aj závislosť od drog.

Tiene minulosti často vedú až k závislosti

Čo je trauma

Trauma je subjektívny zážitok prežívaný ako stres spôsobujúci fyzickú alebo emocionálnu ujmu, z ktorej sa človek nedokáže vymaniť. Môže ísť napríklad o:

  • účasť na autonehode,
  • stratu blízkej osoby,
  • šikanu v škole,
  • zanedbávanie alebo zneužívanie zo strany rodičov.

Mnoho traumatických podnetov deti nazbierajú v rodinách, kde sú rodičia závislí alebo majú nejaké psychické problémy. O sile traumy do veľkej miery rozhodujú individuálne predispozície, ktoré sa menia s vekom. Dieťa pritom nemusí byť cieľom negatívneho správania, môže byť iba svedkom udalosti. Dôsledkom nesprávne zvládnutej traumy bývajú pocity silnej úzkosti a bezmocnosti, ktoré môžu vyústiť do dlhotrvajúceho boja s depresiami a impulzívnym konaním. Všetko môže skončiť závislosťou.

Chorá duša

Stretnutie so zanedbávaním alebo zneužívaním v detstve, či už sexuálnym, alebo fyzickým, je častejšie u závislých než vo všeobecnej populácii. Napríklad skúsenosť s fyzickým týraním má asi 8,4 % americkej populácie, zatiaľ čo u osôb závislých od alkoholu sa toto číslo pohybuje okolo 24 % u mužov a 33 % u žien. Štúdie často poukazujú na spojenie medzi traumatickými skúsenosťami v detstve a závislosťou. Deti, ktoré boli vystavené trom a viac traumatizujúcim faktorom, majú až 19× väčšie riziko, že zažijú problémy s nadmerným užívaním alkoholu a drog. S prežitými otrasmi sa tiež zvyšuje riziko neskorších porúch príjmu potravy, depresií, úzkostných stavov alebo samovražedných sklonov. Platí pritom, že čím väčšie množstvo ťažkých životných udalostí dieťa zažije, tým väčšie riziko závislosti mu hrozí. Z tohto dôvodu má zásadný dopad na vznik závislosti dlhotrvajúcej ponižovanie.

Zlý pokus o sebaterapiu

Deti obyčajne ešte nemajú vytvorenú schopnosť spracovávať negatívne udalosti tak dobre ako dospelí. Nevidia širší kontext a pre mnoho vecí nevedia nájsť vysvetlenie. Preto je pre ne dôležitá emocionálna podpora rodiny – práve tá však často chýba. Dlhodobé nenaplňovanie emocionálnej podpory môže postupne viesť k negatívnym pocitom. Aby sa ich človek zbavil, siahne po drogách. Túžba otupiť pocity strachu a viny alebo zahnať smútok, úzkosť a zlosť môže viesť k závislosti. Dôležitá býva tiež partia. Pokiaľ vrstovníci užívajú omamné látky, človek, ktorého prijmú medzi seba a vytvorí v ňom pocit spolunáležitosti, ich začne čoskoro brať tiež.    

Minulosť nezmeníme, môžeme však zmeniť to, ako sa k nej postavíme. S pomocou skúseného psychoterapeuta je možné s negatívnymi spomienkami pracovať a naučiť sa s nimi správnou cestou vyrovnať. 

(mpr)

Zdroj: https://blogs.psychcentral.com/addiction-recovery/2012/03/emotional-trauma-addiction/

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 3
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež