Liečba závislosti – ambulantná, alebo ústavná?

To je otázka. Lekári sú radi, keď majú pacientov (obzvlášť tých fyzicky závislých) pod dohľadom. Ale nie každý môže alebo chce byť zatvorený a kontrolovaný v špecializovanom centre, ústave alebo nemocnici.

Liečba závislosti – ambulantná, alebo ústavná? To je otázka. Lekári sú radi, keď majú pacientov (obzvlášť tých fyzicky závislých) pod dohľadom. Ale nie každý môže alebo chce byť zatvorený a kontrolovaný v špecializovanom centre, ústave alebo nemocnici.

Aby bola substitučná liečba drogovo závislých efektívna, musí lekár pre pacienta zaistiť dostatočné dávkovanie. Každý pacient je však jedinečný, a preto nie je možné stanoviť jedinú optimálnu dávku pre všetkých. Jedinou známkou nedostatočného dávkovania sú príznaky abstinenčného syndrómu a pokračovanie v užívaní nelegálnych látok. Príliš vysoké dávky sú finančným plytvaním a neplnia základnú funkciu, teda znižovanie dávok. Preto väčšina tých, ktorí substitučné lieky predpisujú, chce pri nastavovaní vhodnej liečby pacientov vyšetrovať denne, a teda mať ich pod trvalým dohľadom.

Substitučná liečba ako kamienok v mozaike celkovej terapie

Pri zodpovedaní vyššie položenej otázky je tiež dôležité si uvedomiť, že substitučná liečba je iba jedným zo spôsobov liečby závislosti. Nevyhnutná je okrem iného psychoterapia, či skupinová, alebo individuálna. A iba špecializované centrá dokážu poskytnúť liečbu nielen lekársku, ale aj psychosociálnu. Ich personál je v odbore závislostí od opiátov špecializovaný, prešiel odborným školením a má bohaté skúsenosti.

V "ponuke" sú dva typy substitučnej liečby – krátkodobé a dlhodobé programy a udržiavacie terapie a (postupná) detoxikácia. Je zrejmé, že čím je substitúcia dlhšia, tým je pre pacientov ťažšie zostať mimo okolitého sveta. Obzvlášť pokiaľ majú stále zamestnanie alebo rodinu.

Lepšie ambulantne, ako vôbec

Optimálna substitučná liečba je krátkodobá, s úplným dohľadom nad pacientom, spojená s intenzívnou psychoterapiou. Lekárskym ideálom je, keď pacient opúšťa akékoľvek centrum, komunitu alebo nemocnicu po dlhodobejšej abstinencii. Substitučná liečba má však zmysel aj v ambulantnej podobe, pretože jej prínos nie je iba v zbavení závislosti. Len jej efekt bude pravdepodobne nižší a jej začiatok si aspoň krátkodobý trvalý dohľad špecialistov vyžaduje.

(zep)

Zdroj: Informácie pre tvorcov drogovej politiky o účinnosti substitučnej liečby závislosti od opiátov (www.drogy-info.cz)

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež