Návykové látky ovplyvňujú priebeh chronickej hepatitídy C

Priebeh ochorenia chronickou hepatitídou typu C je veľmi individuálny. U niekoho prebehne ako akútne ochorenie, u väčšiny ľudí sa však vyskytuje ako chronická choroba. Výnimkou nie sú prípady, keď na prebiehajúci zápal upozornia až komplikácie, ako je cirhóza pečene alebo karcinóm pečene.

Návykové látky ovplyvňujú priebeh chronickej hepatitídy C Priebeh ochorenia chronickou hepatitídou typu C je veľmi individuálny. U niekoho prebehne ako akútne ochorenie, u väčšiny ľudí sa však vyskytuje ako chronická choroba. Výnimkou nie sú prípady, keď na prebiehajúci zápal upozornia až komplikácie, ako je cirhóza pečene alebo karcinóm pečene.

Pritom čas, za ktorý k vzniku cirhózy dôjde, sa značne líši prípad od prípadu. Vedci sa preto zameriavajú na rôzne okolnosti, ktoré by túto rôznorodosť mohli vysvetliť. Priebeh infekcie vírusovou hepatitídou C môže byť totiž odlišný aj podľa typu užívanej návykovej látky.

1. Alkohol

Už predchádzajúce výskumy preukázali, že pitie väčšieho množstva alkoholu u osôb s infekciou vírusom hepatitídy C spôsobuje významne vyššie riziko rýchleho rozvoja cirhózy pečene. V nových štúdiách sa ukazuje, že nepriaznivý vplyv na pečeň má, bohužiaľ, aj striedme príležitostné požívanie alkoholu.

2. Tabakové výrobky

Lekárske záznamy o ľuďoch nakazených chronickou hepatitídou C vypovedajú o tom, že aj u osôb fajčiacich cigarety dochádza rýchlejšie k vzniku cirhózy pečene. Vedci ešte neodhalili presne mechanizmus, akým k tomu dochádza, ale štatistika hovorí jasne.

3. Marihuana

V poslednom čase stúpa počet ľudí, ktorí pravidelne fajčia marihuanu. To poškodzuje pečeň samo osebe. Kombinácia fajčenia marihuany s postihnutím pečene pri hepatitíde C riziko ešte niekoľkokrát zvyšuje.

Aj látky bežne dostupné teda predstavujú pre človeka nakazeného žltačkovým vírusom ozajstné riziko. Každý pacient by preto mal byť o tomto svojom ochorení podrobne informovaný. Len tak sa potom môže cielene vyhýbať látkam, ktoré jeho už podlomené zdravie môžu ďalej poškodiť.

(hul)

Zdroj: Mallat A., Hezode C., Lotersztajn S. Environmental factors as disease accelerators during chronic hepatitis C. J Hepatol 2008;48:657–665.

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež