Užívanie drog v tehotenstve škodí detskému mozgu

To, že drogy vo väčšine prípadov škodia zdraviu, je známa vec. To isté platí aj v tehotenstve, len s tým rozdielom, že žena už nie je zodpovedná len sama za seba, ale aj nenarodené dieťa.

Užívanie drog v tehotenstve škodí detskému mozgu To, že drogy vo väčšine prípadov škodia zdraviu, je známa vec. To isté platí aj v tehotenstve, len s tým rozdielom, že žena už nie je zodpovedná len sama za seba, ale aj nenarodené dieťa. To totiž potom môže mať menší objem mozgu než ostatné deti.

Mozog v ohrození

Štúdia, ktorú uskutočnili vedci z americkej Harvardskej univerzity, sledovala celkom 35 detí vo veku 10 – 14 rokov, ktoré sa narodili závislým matkám. Tie v priebehu tehotenstva užívali návykové látky, najmä kokaín, alkohol, alebo fajčili tabak čí marihuanu. U detí bol skúmaný objem rôznych typov mozgového tkaniva a meraný obvod hlavy. Na výpočet objemu mozgového tkaniva bola použitá metóda nukleárnej magnetickej rezonancie (MRI), čo je metóda, ktorá sa používa pre zobrazenie mozgových štruktúr napríklad v neurológii alebo neurochirurgii.

Zlá kombinácia

Napriek tomu, že užívanie jedného typu návykovej látky v priebehu tehotenstva nemalo na objem mozgu dieťaťa výrazný vplyv, kombinácia dvoch a viacerých látok zapríčiňovala významný úbytok mozgovej hmoty. Deti takých matiek mali nielen výrazne menší objem mozgu ako ich zdraví vrstovníci, ale menší u nich bol aj obvod hlavy. Zároveň sa ukázalo, že čím viac látok matka v tehotenstve užívala, tým menší mozog potom jej dieťa malo.

Ako však hovorí jeden z vedcov, doktor Michael J. Rivkin z Detskej univerzitnej nemocnice v Bostone, vďaka malému počtu dát a pacientov a individuálnym okolnostiam jednotlivých pacientov v štúdii nie je možné tieto dáta uvádzať ako absolútne. Napriek tomu sa však potvrdilo, že užívanie kokaínu, alkoholu, marihuany alebo tabaku počas tehotenstva môže mať trvalý dopad na štruktúru a funkcie vyvíjajúceho sa detského mozgu. Poškodenie je navyše o to horšie, čím viac látok matka užívala.

Doktor Rivkin preto nabáda, že tehotné ženy by mali byť dôsledne poučené o rizikách a následkoch užívania jednotlivých návykových látok alebo ich kombinácií.

(kam)

Zdroj:
www.drogy.net
www.jointogether.org

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež