Liečbu závislosti od hazardu je dobré začať čo najskôr

V Českej republike sa podľa posledných údajov z roku 2014 nachádza v pásme problémového hráčstva 200-tisíc dospelých osôb. Polovicu z nich tvoria patologickí hráči, ktorí ničia život nielen sebe, ale aj svojim rodinám. Dá sa taká závislosť od hazardu liečiť a ako?

Liečbu závislosti od hazardu je dobré začať čo najskôr

Závislosť od činnosti

V prípade gamblerstva ide o hranie hier, v ktorých rozhoduje náhoda. Hrá sa o peniaze či o iný majetok. Základným znakom hazardného hráčstva je, že narušuje osobné, rodinné alebo pracovné záležitosti. Typicky ide o stávkovanie, hazardné hry alebo automaty. V posledných rokoch sa zvyšuje záujem aj o kurzové stávkovanie a on-line hranie.

Gambling, čiže patologické hráčstvo, je nelátková závislosť. To znamená, že objektom závislosti nie je konkrétna látka, ako napríklad alkohol či iná droga, ale činnosť. Do tohto okruhu patrí závislosť od internetu, od jedla alebo sexu, ale aj kurióznejšie závislosti, ako je napríklad závislosť od jedenia mrkvy, od telesného cvičenia, opaľovania alebo vystavovania sa nebezpečenstvu. 

Kedy ide o patologické hráčstvo?

Závislosť od hazardného hrania sa definuje ako výskyt štyroch alebo viacerých nižšie uvedených kritérií za posledných 12 mesiacov.

 1. Potreba hrať so vzrastajúcimi finančnými sumami s cieľom dosiahnutia vzrušenia. 
 2. Premýšľanie o hazarde v priebehu celého dňa. Túžba po okamžitej výhre.
 3. Opakované neúspešné pokusy kontrolovať, obmedziť hranie alebo s ním skončiť.
 4. Všetky problémy a nepohodu rieši závislý hraním.
 5. Hranie zaberá závislému stále viac času. Stáva sa jeho životnou náplňou.
 6. Po prehre peňazí sa často na druhý deň vracia, aby vyrovnal bilanciu.
 7. Klame, aby zatajil rozsah svojho zaujatia hraním.
 8. Ohrozenie alebo strata významného vzťahu, práce, príležitostí na vzdelanie alebo kariéru.
 9. Závislý predpokladá, že sa zoženú peniaze na nápravu finančnej situácie zapríčinenej hraním.

Možnosť ambulantnej alebo rezidenčnej liečby

Prvý kontakt s akoukoľvek pomocnou službou často prebieha telefonicky. Nebojte sa do ambulancie alebo liečebne zavolať, iste vás neodmietnu a získate viac informácií.

Ambulantná liečba je vhodná pre klientov, ktorí majú stabilné zázemie a zároveň dostatočnú motiváciu, pretože úprava životného štýlu býva veľmi náročná. Pobytové (rezidenčné) liečby bývajú často ponúkané v psychiatrických nemocniciach spoločne alebo oddelene od ostatných závislostí.

K liečbe neodmysliteľne patrí aj doliečovanie, ktoré býva spravidla ambulantné a pomáha dotyčnému v zaradení sa späť do bežného života. V Českej republike sú k dispozícii svojpomocné skupiny, v ktorých sa stretávajú ľudia s rovnakým problémom a majú možnosť podeliť sa o svoje starosti.

Základný postup liečby

 • Prerušenie hrania − obmedzenie dostupnosti
 • Zmena v zaobchádzaní s financiami
 • Prevencia relapsu − opätovného návratu k hraniu 
 • Úprava životného štýlu

Pokiaľ vy sám alebo niekto vám blízky potrebujete pomoc kvôli patologickému hráčstvu, neodkladajte kontakt s profesionálmi na neskôr. Ku gamblingu typicky patria aj dlhy, ktoré je vždy vhodné riešiť čo najskôr. Včasným riešením tiež zvyšujete šancu na úspech. U nás nájdete kontakty na služby na Mape pomoci, ktorá je k dispozícii na tomto webe. Buďte však pripravení, že prekonanie každej závislosti znamená náročný proces vyžadujúci silu, odhodlanie a vôľu.

(krif)

http://poradna.adiktologie.cz/article/gamblerstvi/

http://gambling.podaneruce.cz/o-projektu/4-udrzitelnost-zmeny/

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 3
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež