Liečbu si vyžaduje nielen závislosť fyzická, ale aj psychická

Pohľad na problematiku závislosti sa pod vplyvom vedeckých výskumov neustále vyvíja. Veda nám pomáha pochopiť, prečo závislí nemôžu len silou vôle prestať s užívaním drog a skutočne potrebujú liečbu. Akýkoľvek typ závislosti môže dnes byť už účinne liečený bez ohľadu na to, či jedinec trpí fyzickou, alebo psychickou závislosťou, alebo oboma naraz.

Liečbu si vyžaduje nielen závislosť fyzická, ale aj psychická

Jeden spoločný menovateľ

Drogy ovplyvňujú telo v závislosti od látky mnohými rôznymi spôsobmi. Jednu vec majú však spoločnú – spôsobujú, že sa po ich užití v mozgu vo väčšej miere ako u zdravého človeka vyplavuje látka dopamín, zodpovedná za pocit šťastia, radosti a odmeny. Následkom toho pre nich prestávajú byť bežné radosti a príjemné zážitky dostatočne uspokojujúce. Na dosiahnutie euforického stavu a pocitu uvoľnenia užívatelia postupne potrebujú vyššie dávky drogy. To môže viesť až k rozvoju fyzickej závislosti. Ak sa potom droga vysadí, objavia sa abstinenčné príznaky, spočívajúce napríklad v:

 • nevoľnosti a vracaní,
 • nadmernom potení,
 • trase,
 • nespavosti,
 • únave,
 • bolestiach svalov,
 • podráždenosti,
 • depresii či úzkosti.

Závislosť od odmeny a rituálu

Psychická závislosť vzniká teda na základe zmien hladiny dopamínu v mozgu. Po čase vedie k tomu, že užívanie drog má na rebríčku hodnôt závislého vyššie postavenie ako všetky ostatné činnosti. Pri drogách sa psychická závislosť objavuje často rýchlejšie ako závislosť fyzická. Pri niektorých látkach, napríklad pri halucinogénoch, sa bežne vyskytuje len samotná psychická závislosť, ktorá však môže byť veľmi silná. Ako sa psychická závislosť prejavuje?

 • Silnou chuťou na drogu a jej urputným vyhľadávaním,
 • odmietaním problémov spôsobených jej užívaním,
 • pocitmi beznádeje, úzkosti, ak droga nie je dostupná,
 • zmenami nálad a podráždenosťou,
 • túžbou po droge aj po ukončení jej užívania,
 • stratou pamäti a zmätkom,
 • neschopnosťou bežného fungovania bez drogy.

Možnosti liečby

Problémy spojené s psychickou závislosťou sú rovnako závažné ako tie spojené so závislosťou fyzickou a mali by byť liečené tak, aby sa znížilo riziko jej opätovného návratu, depresie a samovražedných myšlienok. Ide o dlhodobý proces náročný pre závislého aj jeho okolie. Bez vytvorenia nových zvykov a rituálov je prakticky nemožné závislosť prekonať. K tomu dopomáha spolupráca s psychoterapeutom.

V praxi prichádza na rad najprv liečba fyzickej závislosti, väčšinou počas pobytu na detoxikačnom oddelení. Neskôr prichádza na rad súboj s psychickou závislosťou. Bez vyriešenia oboch zložiek závislosti výrazne klesá celková úspešnosť liečby.

Pri niektorých závislostiach, typicky napr. pri heroíne, je možné využiť substitučnú liečbu. Pri nej sa návyková látka nahrádza inou, bezpečnejšou formou, čím de facto dochádza k vyriešeniu fyzickej závislosti od drogy.

(krif)

 

Zdroj:

https://www.addictions.com/blog/what-is-the-difference-between-physical-and-psychological-addiction/

 

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež