White Shit

White Shit čiže Morfín.

Morfín sa prirodzene vyskytuje v ópiu. V medicíne sa využíva pri liečbe silnej bolesti. Kvôli jeho vysokej návykovosti a častým nežiaducim účinkom, ako sú nevoľnosť, vracanie, ospalosť a útlm dýchania, sú však prednostne užívané iné lieky. Býva zneužívaný pre navodenie stavu eufórie (spôsobuje však aj stavy opačného charakteru) a svoj sedatívny/upokojujúci účinok. Veľmi rýchlo naň vzniká tolerancia, časom je preto pre dosiahnutie rovnakého efektu nutné použitie vyššej dávky. Užíva sa najčastejšie vnútrožilovo. Z morfínu sa vyrába jeho syntetický derivát heroín. Jeho distribúcia a užívanie je preto starostlivo monitorované.o.

Články

zobraziť všetko

Drogy patriaci do rovnakej skupiny

zobraziť všetko

Ďalší drogy

zobraziť všetko

Čítajte viac

zobraziť všetko