Život si riadime sami – len na nás záleží, či siahneme po drogách

Mnohí z nás sa iste zamyslia nad tým, čím je dané, že niekto k drogám skĺzne ľahšie, zatiaľ čo iný odoláva. A to aj napriek tomu, že sa pohybuje v rovnakom prostredí a mohol drogám prepadnúť rovnako dobre. 

 Život si riadime sami – len na nás záleží, či siahneme po drogách Život si riadime sami – len na nás záleží, či siahneme po drogách Mnohí z nás sa iste zamyslia nad tým, čím je dané, že niekto k drogám skĺzne ľahšie, zatiaľ čo iný odoláva. A to aj napriek tomu, že sa pohybuje v rovnakom prostredí a mohol drogám prepadnúť rovnako dobre.

Čo vlastne ovplyvňuje vznik drogovej závislosti a akú rolu v tom hrá prostredie a okolnosti? A do akej miery je riziko drogovej závislosti zakódované už v našich génoch? Môžeme my alebo naši rodičia ovplyvniť, ako ľahko skĺzneme k drogám? Sú nám problémy súdené, alebo si za ne môžeme my sami?

Príčinu je mnohokrát treba hľadať už v ranom detstve (a podľa niektorých psychológov dokonca aj ešte pred narodením, v období prenatálneho života). Ide o obdobie, ktoré zásadným smerom ovplyvňuje náš neskorší život, rozvoj našej osobnosti, spôsob, akým budeme reagovať či budeme vyrovnaní, alebo naopak prchkí a ľahko „vyletíme z kože“ alebo sa zrútime pod ťažobou okolností. Kto sa teda nachádza v najvyššom riziku, že sa uňho rozvinie závislosť? Môžeme povedať, že ide predovšetkým o deti, ktoré „mali ťažké detstvo“.

Aj závislosť potrebuje vhodnú pôdu…

Závislosť je potrebné vnímať nielen ako to, že vznikla fyzická závislosť na nejakej látke. Problém musel nastať už omnoho skôr, keď nejaké z našich vlastností umožnili, aby si táto látka našla cestu a zaujala v našom živote dôležité miesto (zaplnila výraznú medzeru, vyplnila miesto niečoho, čoho máme – bez toho, aby sme si to uvedomovali – nedostatok). U závislých ľudí môže byť často v pozadí podobná vlastnosť ako u ľudí s poruchou príjmu potravy (či už ide o obezitu, alebo o mentálnu anorexiu) – môže im chýbať napríklad materská láska, starostlivosť, sebaistota a sebadôvera, ktoré sme mohli získať práve v ranom detstve.

Naše gény síce do určitej miery môžu ovplyvniť, ako sme k vzniku závislosti vnímaví, napriek tomu však musíme dôležitú rolu hľadať aj v prostredí, v ktorom sme sa pohybovali a pohybujeme. Samozrejme, pokiaľ budeme s ľuďmi, ktorí drogy užívajú; v prostredí, kde nie je problém drogy zohnať, nachádzame sa v omnoho väčšom riziku, že sa s nimi zapletieme.

Naše okolie, ľudia, s ktorými sa stretávame, udalosti, ktoré v našom živote prežívame – to všetko nás môže k riziku závislosti doviesť. Mali by sme si uvedomiť jednu podstatnú vec – tým, kto náš život riadi, sme my sami. Napriek tomu, že okolnosti mohli byť akokoľvek nepriaznivé, naše detstvo akokoľvek ťažké a naša genetická záťaž akokoľvek veľká, je len na nás rozhodnúť sa, aký život chceme žiť a ako sa závislosti zbaviť.

(hak)

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež